Вложителите в най-голямата търговска банка в Кипър - Bank of Cyprus, може да загубят до 60% от средствата в своите сметки в резултат на споразумението между Никозия и Брюксел за извеждане на островната държава от кризата, предаде Би Би Си.

Припомняме, споразумението предвижда влоговете с размер над 100 хиляди евро да бъдат обложени с еднократен данък.

Оказва се, че данъкът ще бъде по-висок, отколкото се предполагаше първоначално.
В кореспонденция на Би Би Си се посочва, че 37.5% от средствата по  депозитите, надхвърлящи 100 хиляди евро, ще бъдат обменени с акции, които почти нямат стойност. 22.5 % от парите в такива сметки ще бъдат прехвърлени в специален фонд, където няма да се олихвяват.

Върху останалите 40% ще бъде начислена лихва след оздравяването на банката.

Така, след като банката успее да се справи с кризата, вложителите ще могат да получат 40% от средствата, внесени по техните сметки.

Според анализаторите, клиентите на друга проблемна банка - Laiki Bank, може да изгубят още по-голям дял от парите си.