Представители на неправителствени организации от Сърбия, Македония и Босна и Херцеговина настояха да не се приема плана за развитие на хидроенергетиката в Западните Балкани.

Според тях построяването на ВЕЦ-ове има негативен ефект върху биоразнообразието, съобщи БНР. В Босна е планирано изграждането на 300 водни централи. Наташа Црънкович, участник в кампания за опазване на реките:

Между 70 и 80% от реките в БиХ са с изключителен статут. Водите могат са се използват за питейни цели и състоянието на биоразнообразието около тях е много добро.

Финансираното от европейски банки строителство на ВЕЦ-ове нанася щети върху защитени територии, като има примери за преки посегателства върху такива територии в Македония. Такъв е случая в националния парк Маврово, където е планирано изграждането на 2 язовира. Ана Чолович-Лешовска допълни:

В същото време има планове за изграждането на много малки електрически централи в защитени територии. След водохващането статута на реката се променя и има негативно въздействие върху биоразнообразието.

Сръбският риболовец и екоактивист Любомир Пейчич заяви, че страната му няма стратегия за опазване на реките:

Изграждането на ВЕЦ носи малки ползи за енергийната система и големи вреди върху природата. Интерес имат инвеститорите от частния сектор.