Заплатата и сигурността на работното място са решаващите фактори при избора на нова работа за гражданите на Европейския съюз.

Това показват данни от общоевропейско проучване на общественото мнение относно безопасността и здравето при работа. То е проведено от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

От допитването става ясно, че с нарастването на безработицата хората са най-загрижени за сигурността на настоящото си работно място. Едва на трето място европейците поставят безопасността и здравето на труд, показват още резултатите от изследването.

Шест от всеки 10 европейци очакват глобалната икономическа криза да влоши условията на труд най-вече по отношение на здравето и безопасността на работното място. Същевременно 75% от респондентите в държавите от ЕС смятат, че причина за влошеното здраве до известна степен е професията на хората.

Финансовата криза може да накара организациите да игнорират или да намалят до минимум значимостта на безопасността и здравето на работното място, посочи Юка Такала, директор на EU-OSHA.

Според нея дори съществува риск някои предприятия да вземат решение да намалят разходите за тези дейности.

Допитването е показало още, че 57% от участниците в проучването са на мнение, че безопасността и здравето при работа са се подобрили през последните пет години.

Изследването на общественото мнение отразява също и различията по пол в мненията.

Резултатите показват, че мъжете смятат заплатата (61%) и сигурността на работното място (55 %) за най-важния фактор при заемането на ново работно място. При жените тези проценти са съответно 53% и 51%. За сметка на това европейките отдават по-голямо значение на работното време (26%), отколкото мъжете (19%).

В представителното проучване са участвали 1 000 души от всички държави-членки на ЕС. Те са подбрани измежду широк кръг от хора на различна възраст, с различно образование и професия, посочват от EU-OSHA.

Изследването е проведено през април и май 2009 г.