Равнището на бедност в страните, преживяващи повтарящи се военни конфликти, е с 20 % по-високо в сравнение с други държави. Това се посочва в доклад на Световната банка за развитието на света през 2011-та година, пише Лента Ру.

По данни на Световната банка около 1,5 милиарда души в момента живеят в страни, в които се водят войни. При това 42 милиона души са лишени от собствени домове заради военни конфликти.

Икономистите на Световната банка отчитат в доклада както продължаващите военни стълкновения в Афганистан и пиратството в Сомалия, така и политическите конфликти, например в Индонезия, а също и продължаващите протести и безпорядък в редица страни на Северна Африка и Близкия изток.

От водещата финансова институция в света констатират, че войните водят до значително забавяне на икономическия ръст в тези страни. В доклада се отбелязва също, че за последните 10 години 90 % от гражданските войни протичат в държави, които вече са преживяли аналогични конфликти и през предходните 30 години.

Според президента на Световната банка Робърт Зелик, за да се прекъсне цикълът на насилие в тези страни, е необходимо укрепване на легитимните национални институти, обезпечаващи сигурност и заетост на гражданите.