САЩ се превръщат във все по-малко християнска страна, а спадът в принадлежността към някаква религия е особено бърз сред по-младите американци. Това става ясно от ново социологическо проучване на изследователския център Pew ("Пю").

Делът на възрастните в САЩ, които се определят като християни, е намалял до две трети, спад от 12 процента през последното десетилетие.

През същия период делът на тези, които се определят като атеисти, агностици или "нищо по-специално", се е увеличил със 17-процентни пункта до повече от една четвърт от възрастното население.

Въпреки че църквите и религиозните движения продължават да оказват силно политическо влияние върху администрацията на Тръмп и на щатско ниво, делът на възрастните американци, посещаващи религиозни служби, е намалял.

Делът на възрастните в САЩ, които са бели "родени отново" или евагелистки протестанти - религиозната група, която се стреми най-усърдно нейният политически дневен ред да бъде приет, е вече само 16 процента, което е спад от 19 процента преди десетилетие.

Броят на хората, който ходи на църква поне веднъж или два пъти месечно, е намалял със седем процента през последното десетилетие. Сега повече американци казват, че посещават религиозни служби няколко пъти годишно или по-малко (54 процента), отколкото казват, че посещават поне веднъж месечно (45 процента).

Спадът в религиозната идентификация и активност е засегнал както протестантската, така и римокатолическата църква. Според "Пю" 43% от възрастните се идентифицират с протестантизма, което е спад от 51% през 2009 г., а 20% са католици, което е спад от 23% през 2009 г.

49 процента от поколението на милениалите (родените между 1980 и 1996-2000 г.) се определят като християни; четирима от десетима души са религиозно неутрални, а 9% се идентифицират с нехристиянски вероизповедания.

Както много хора от поколението на милениалите казват, те никога не са посещавали религиозни служби (22 процента), колкото и тези, които казват, че ходят поне веднъж седмично.

Проучването на "Пю" подчертава, че упадъкът на християнските общности продължава с бързи темпове.

Делът на възрастните в САЩ, които се идентифицират с нехристиянски религии, се е увеличил от 5% през 2009 г. до 7% през 2019 г. Два процента от американците са евреи, 1% са мюсюлмани, 1% са будисти, 1% са хиндуисти, а 3% се идентифицират с други религии, включително хора, които казват, че спазват свои лични религиозни вярвания и хора, които се определят като "спиритуални".