Борбата между политическите партии за Европейски парламент се изнесе почти изцяло в онлайн пространството на социалната мрежа Фейсбук, показват данните от проведения мониторинг на предизборната кампания за Европейски парламент в страните-членки на ЕС, обхващащ периода 28 април-20 май 2019 г.

Изследването се извършва от Европейския център за наблюдение на изборите по проект "Платформа Европа" от над 100 изследователи от всички страни-членки на ЕС, включително и България.

Според последните данни Италия е първа по активност с 3063 поста, следвана от Португалия с 1464 поста. Великобритания и този път се подрежда на трето място от всички 28 държави с 996 поста. България е в средата на класацията. С най-ниска активност са Литва и Ирландия.

Последните актуални сведения сочат, че Южна Европа продължава да е най-активна в предизборната кампанията за Европейски парламент. На второ място този път е Западна Европа, следвана от Северна и Източна Европа.

По отношение на видовете рекламни материали, които използват кандидат-депутатите за ЕП, най-активни са постовете в социалната мрежа Фейсбук, след това са платените публикации в пресата, следвани от рекламните плакати, стигайки накрая до видеоклиповете. В българското пространство най-активна в предизборната кампания за Европарламент във Фейсбук е БСП.

В Южна и Източна Европа преобладаващата тематика е националната, като до момента България изпреварва всички страни по брой вътрешнополитически послания спрямо изцяло европейските.

В Западна Европа, обратното, европейската тема е по-силно застъпена пред националната, особено във Великобритания, където водената кампания гравитира около Брекзит. В Северна Европа има паритет между двете тематики.

Като цяло в посланията на всичките 28 страни-членки на ЕС преобладаваща е позитивната нагласа към Европейския съюз. Негативни нагласи се срещат най-силно в Северна и Западна Европа, като фокусът им не е обвързан с оставането или напускането на Общността или еврозоната, а по-скоро е насочена към проблемите с миграцията. В Източна Европа присъства най-малко негативизъм.

Що се отнася до останалите теми: на първо място е Европейската тематика за цяла Европа, следвана от тази за ценностите, а на трето - за икономиката (която включва въпроси, свързани с данъци, инфлация, кризи, банки).

В Южна Европа статистиката е аналогична. В Северна и Западна Европа: на първо място отново е европейската тематика, на второ - трудовата заетост, следвана от темата за ценностите.

В Източна Европа: на първо място също е европейската тематика, на второ - темата за ценностите и на трето - за благосъстоянието. В Унгария основната тема е имиграцията, в България - благосъстоянието, в Италия - трудовата заетост, а околната среда е тема № 1 в Швеция и Финландия.

В цяла Европа като цяло преобладават емоционалните послания пред неутралните и рационалните, но има страни като Ирландия и Португалия, в които рационалното взима превес. Най-силен рационален подход имат страните в Южна Европа. Държавите от Източна и Северна Европа държат сравнителен паритет, а най-ограничен рационален подход имат кандидат-депутатите за ЕП в Западна Европа.

Въпреки съществуващите различия по отношение на законодателството и регламентите в 28-те страни членки на Съюза, изследването дава сравнително хомогенни обобщени резултати на водената предизборната кампания, коментират изследователите.

В България е най-големият срив на избирателната активност в целия ЕС

В България е най-големият срив на избирателната активност в целия ЕС

Средната избирателна активност в целия ЕС е 50,82 на сто