Комисиите по бюджет и бюджетен контрол на Европейския парламент потвърдиха постигнатия компромис между институциите по отношение на механизма за върховенството на закона, предаде БНР.

Решението бе взето с 54 гласа "за", 12 "против" и нито един "въздържал се".

Според постигнатото временно споразумение, Комисията ще разследва вероятните нарушения, които засягат или рискуват да засегнат бюджета на ЕС и може да предложи замразяване или орязване на плащанията към определено правителство.

Решението трябва да бъде взето в Съвета с квалифицирано мнозинство, като вотът трябва да стане в рамките на един месец или на три при изключителни случаи, след като бъде получено предложението.

Ако механизмът бъде задействан по отношение на страна-членка, тя въпреки това ще бъде задължена да продължи плащанията към крайните бенефициенти, като местни власти, НПО и студенти.

Новият закон ще се прилага не само ако има пряка злоупотреба с европейските фондове, но и при рискове и системни случаи, като заплаха за независимостта на съдебната система, неизпълнение на задължителни решения и ограничаване на правни средства за поправяне на проблемите.

За да влезе механизмът в сила, трябва да бъде постигнато компромисно решение в Съвета на първо четене, за което е необходимо квалифицирано мнозинство. След това текстът трябва да бъде върнат в Европейския парламент - първо за одобрение в комисиите, а след това от целия състав на парламента. Ако това стане, той ще влезе в сила от 1 януари.