Глоби между 1000 и 4000 евро заплашват както упражняващите проституция, така и клиентите им в Италия.

Така предвижда проектозакон, който започва да се разисква в италианския парламент, съобщава prontosofia.

Според проекта онзи, който предлага проституция по „неприличен или натрапващ се начин", рискува глоба от 200 до 1500 евро.

Италианските кметове съвместно със социални организации и граждански комитети отсега нататък ще определят в кои зони на града може и в кои е забранено да се упражнява проституция.

Строго забранено ще бъде упражняването на проституция в близост до училища, църкви, болници, клиники.

Нови и по-строги мерки проектозаконът предлага срещу „вербуването" и подтикването към проституция, а така също и срещу експлоатацията й.

За такива престъпления се предвижа глоба от 2000 до 20 хиляди евро, както и затвор от 2 до 6 години.