Европейската комисия иска Чехия да върне 17 400 000 евро, съобщава АФП по данни на чешки медии.

Причината е, че те са били изплатени неправомерно под формата на субсидии на холдинг, контролиран от премиера Андрей Бабиш.

Местните медии се позовават на проект на доклад от одитна проверка, която е била извършена в началото на 2019 г. по заръка на Комисията.

При одита е било установено, че 64-годишният милиардер Бабиш е продължил да получава постъпленията от холдинга "Агроферт", дори след като през февруари 2017 г. го е прехвърлил на два попечителски фонда. Това го е поставило в конфликт на интереси, тъй като в качеството си на политик е вземал решенията за разпределението на европейските фондове.

От своя страна премиерът отрече тези твърдения в чешкия печат, наричайки ги "мръсна лъжа". Той увери, че финансите на "Агроферт" са изрядни и че няма да се наложи Чехия да връща пари на ЕС.