Европейската комисия ще представи предложение заобикалянето на санкции да се счита за престъпление, съобщава "Политико".

Това ще се случи до две седмици, като тази стъпка ще помогне на страните членки да конфискуват активи, замразени в рамките на кампанията за санкции срещу Русия.

ЕК ще направи предложението в съответствие с разпоредба от Договора, която позволява на държавите в координация с Европейския парламент да "установят минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите в областите на особено тежките престъпления с трансгранично измерение".

Този ход, от своя страна, ще предостави на държавите правно основание за конфискуване на замразени активи.

Шарл Мишел призовава за конфискация на санкционирани руски активи

Шарл Мишел призовава за конфискация на санкционирани руски активи

С тях трябва да се помогне за възстановяването на Украйна, но планът е изправен пред законови пречки

Към април страните членки на ЕС са запорирали активи за около 30 млрд. евро, включително яхти, вили и произведения на изкуството, принадлежащи на санкционирани физически и юридически лица. Оттогава това число обаче вероятно се е увеличило.

В момента тече дебат дали тези активи могат да бъдат конфискувани. Проблематичен е фактът, че експроприацията на активи е въпрос на национално законодателство, което е различно във всяка държава. Въпреки че за някои държави заобикалянето на санкции е криминално престъпление, не така стои въпросът в други.

Предложението на ЕК, което ще изисква единодушие между членките на ЕС, както и съгласието на мнозинството от членовете на ЕП, цели да хармонизира тази правна мозайка.

Въпросът какво да се прави с активите или постъпленията от тях ще зависи от държавите от ЕС. Продължават обсъжданията дали тези средства да бъдат насочени към Украйна.

Франция се готви да конфискува руски активи

Франция се готви да конфискува руски активи

Франция изготвя списъци със собственост, в които влизат финансови активи, недвижими имоти, яхти и луксозни автомобили.