Европейската комисия публикува актуализиран доклад за Албания и Северна Македония, като потвърждава препоръката си да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз.

"Албания и Северна Македония постигнаха "необходимия напредък" в областта на правосъдието и върховенството на закона, следователно EK потвърждава, че "препоръката към Съвета за започване на преговорите за присъединяване остава валидна", коментира официалният представител на Европейската комисия Ана Пизониеро.

Комисарят по разширяването Оливер Вархелий обяснява, че "след приемането на преработената методология за присъединяване през февруари, нашите актуализации за Албания и Северна Македония показват, че страните са засилили работата си и дават допълнителни резултати реални и устойчиви в ключовите области, определени в заключенията на Съвета от юни 2018 г. Комисията категорично подкрепя препоръките си за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония и се надявам държавите-членки да вземат положително решение през следващите седмици".

Западните Балкани са приоритет за Комисията, която представи предложението си за продължаване на процеса на присъединяване към ЕС, "по-достоверна, по-динамична, по-предвидима и дава по-силна политическа ориентация".

Успоредно с това Комисията твърдо подкрепя препоръките си за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Трето, при подготовката за срещата на върха ЕС-Западни Балкани, насрочена за 6 и 7 май в Загреб, Комисията ще представи план за икономическо развитие и инвестиции за региона.

През април 2018 г. Комисията препоръча започване на преговори за присъединяване на Албания и Северна Македония, а през юни същата година Съветът призна постигнатия напредък, като определи пътя към започване на преговори за присъединяване в зависимост от напредъка, постигнат в някои ключови области.

Съветът отложи решението си първо през юни, а след това през октомври 2019 г., преди да реши да се върне към въпроса за разширяването на срещата на върха в Загреб през май 2020 г. По-специално Франция и Холандия се противопоставиха на началото на преговорите.

На теория Съветът по общи въпроси през март 2020 г. трябва да обсъди пътя за политика на разширяване въз основа на преработената методология, както поиска Париж, както и напредъка, постигнат от Северна Македония и Албания, за да започнат преговорите за присъединяване.

Европейската комисия ще представи по-подробна оценка на общото състояние на всички партньори за разширяване в своя годишен пакет за разширяване след няколко месеца.

Макрон с условие за подкрепа за Албания и С. Македония за започване на преговори за ЕС

Макрон с условие за подкрепа за Албания и С. Македония за започване на преговори за ЕС

Ако докладът на ЕК през март е положителен