Европейската комисия предложи да удължи временната закрила за бежанци от Украйна с още една година, до 4 март 2026 г. Причина за това решение са продължаващите руски атаки срещу гражданската и критичната инфраструктура в Украйна, които създават неблагоприяни условия за връщане, комисията съобщи днес на официалния си сайт.

ЕК подчертава, че основната цел е да се гарантира защита за всички, бягащи от войната, и да се осигури стабилност за близо 4,2 милиона души, които вече ползват временна закрила в ЕС.

Временната закрила предоставя незабавна защита и достъп до права в ЕС, включително права на пребиваване, достъп до пазара на труда, настаняване, социална помощ, медицинска и друга помощ. Тя също така помага на държавите-членки да управляват пристиганията по организиран и ефективен начин.

Предложението ще бъде представено на министрите на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 13 юни, след което Съветът ще го разгледа и официално приеме. Директивата за временната закрила беше активирана на 4 март 2022 г. с единодушно решение на държавите членки, като досега беше удължена два пъти.

Към момента почти 4,2 милиона души са разселени от Украйна и се ползват с временна закрила в ЕС, като една трета от тях са деца. Правното основание за предложението е член 4, параграф 2 от Директивата за временна закрила, който позволява удължаване на закрилата с до една година, когато причините за нея продължават да съществуват.

Комисията ще продължи да следи отблизо въздействието на новопристигналите върху капацитета за приемане на държавите-членки и ще работи за осигуряване на по-голям баланс на усилията между тях.

Ирландия реже помощите за украинските бежанци

Ирландия реже помощите за украинските бежанци

Промяната засяга тези от тях, които живеят във финансирани от държавата жилища