Евродепутатите приеха програмата EU4Health за 2021-2027 г., която има за цел да подобри готовността на здравните системи на ЕС за бъдещи заплахи и пандемии, съобщава пресофисът на Европейския парламент.

По програмата ще бъде отделено финансиране от 5.1 милиарда евро.

Парламентът одобри временното споразумение, постигнато със Съвета на ЕС, с 631 гласа "за", 32 гласа "против" и 34 гласа "въздържал се".

Новата програма EU4Health ("ЕС в подкрепа на здравето") е насочена към области, в които ЕС може да бъде от помощ. Тя допълва политиките на държавите-членки, като основната ѝ цел е да бъдат подобрени здравните системи чрез подпомагане на координацията и обмена на данни между страните от общността.

Друга важна задача е лекарствата и медицинските изделия да станат по-достъпни - както като наличност, така и като цени.

За да може здравните системи да станат по-устойчиви, EU4Health ще подобри готовността им за големи трансгранични заплахи за здравето. Това ще позволи на ЕС да се справя не само с бъдещи епидемии, но и с дългосрочни предизвикателства като застаряването на населението и неравенствата при достъпа до здравни грижи.

Фон дер Лайен: 100 милиона дози ваксини на месец в ЕС от април

Фон дер Лайен: 100 милиона дози ваксини на месец в ЕС от април

Това би означавало 20 млн. дози на месец за Германия

Програмата ще подкрепи и действия в областта на електронното здравеопазване и ще съдейства за създаването на европейско пространство за здравни данни. Подкрепа ще бъде оказана и за подобряване на достъпа до качествени здравни грижи, включително за сексуално и репродуктивно здраве, за подобряване на психичното здраве и за засилване на борбата с рака.

На пленарния дебат във вторник евродепутатите подчертаха ключовата роля, която новата програма ще играе в борбата с неравнопоставеността в здравеопазването както между държавите-членки, така и между различните социални групи. Те приветстваха и създаването на резерв от основни медицински материали и оборудване, който допълва работата, извършвана в рамките на rescEU, и резерв от медицински и помощен персонал, който да бъде мобилизиран в случай на здравна криза.

ЕП предлага облагане на вноса, за да защити ЕС от  „климатичен дъмпинг“

ЕП предлага облагане на вноса, за да защити ЕС от „климатичен дъмпинг“

Да не се дава конкурентно предимство на компании-замърсители...