Пчелите не само играят съществена роля в нашата околна среда, но са важни и за икономика. Европейският парламент иска мерки за по-добра защита и борба с фалшивия внос на мед.

Пчелите опрашват културите и дивите растения, което помага да се поддържа биоразнообразието. 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването от пчели. В икономически параметри, това са 14,2 милиарда евро годишно.

Въпреки това, през последните няколко години пчеларите алармират за намаляващия брой пчели и пчелни семейства и колонии. Възможни причини за този спад са интензивното земеделие и използването на пестициди, лошото хранене на пчелите, вирусите и атаките на инвазивни видове (като Varroa destructor, азиатски стършел, малък кошерен бръмбар), както и екологични промени и загуба на местообитания.

Комисията по селско стопанство на ЕП прие доклад, в който се призовава за повече действия за защита и по-добра подкрепа на европейския пчеларски сектор. Мерките в доклада включват: Увеличаване на средствата за националните програми за пчеларство; Подобряване на здравето на пчелите (например чрез забрана на вредни пестициди, повече научноизследователски или развъдни програми); По-добра защита на местните и регионални сортове пчели

В ЕС има около 17 милиона пчелни кошери и 600 000 пчелари, произвеждащи около 250 000 тона мед всяка година. ЕС е вторият по големина производител на мед след Китай. Основните страни, произвеждащи мед през 2015 г., са Румъния, Испания и Унгария. ЕС обаче също внася мед, за да покрие вътрешното си потребление, основно от Китай.

До 100% смъртност при пчелите в Гоце Делчев и Силистра

До 100% смъртност при пчелите в Гоце Делчев и Силистра

Най-тревожен за пчеларите остава факта, че България настоява за дерогации на пестицидите неонекутиноиди

Медът е третият най-фалшифициран продукт в света. ЕС определя меда като естествена сладка субстанция и суздава критериите за състава в директивата за меда, основана на високи стандарти.

Има проблем с продуктите, които трябва да отговарят на тези стандарти. Според изследване на ЕС, 20% от пробите, взети на външните граници на ЕС и вносители, не отговарят на високите стандарти на ЕС. Това може да се дължи например на добавен захарен сироп в продуктите или медът е събран твърде рано и след това изкуствено изсушен.

Евродепутатите искат да се борят срещу разпространението на фалшив мед на пазара на ЕС, защото това също оказва и натиск върху европейските пчелари, води до спад в цените и повдига въпроси за защита на потребителите.

Ето защо те искат мерки за подобряване на процедурите за тестване и засилване на инспекциите по вноса, да се откриват случаите на фалшифициране на мед и по-високи санкции за измамниците. ЕП също така иска да се подобри етикетирането, за да се гарантира, че потребителите знаят от коя държава идва продуктът.

Докладът, приет от комисията по селско стопанство, също така иска да насърчи консумацията на мед и ползите за здравето, особено сред децата в училищата.