Европейският съюз трябва да осигури медицинска екипировка в борбата с коронавируса, както и равен достъп на всички до бъдеща ваксина. Трябва да се използват иновативни технологии като 3D принтиране, за да се помогне на болниците. Това се казва в позиция на депутатите от Европейския парламент.

Освен това се посочва, че спекулациите с цените и измамите трябва да спрат, а потребителите да бъдат третирани справедливо.

За да се предотврати недостигът на стоки от първа необходимост, като храни, фармацевтични продукти, медицински консумативи и оборудване за лична защита, Европейската комисия трябва да следи внимателно всички ограничения, наложени от държавите членки по отношение на свободното движение на стоки на вътрешния пазар и да гарантира че правилата на ЕС се спазват", подчертават евродепутатите.

Кризата с коронавируса доказвала, че пакетът "Мобилност" е неприложим

Кризата с коронавируса доказвала, че пакетът "Мобилност" е неприложим

Да бъде погребан, призова Джамбазки

Страните от ЕС трябва също така да гарантират, че професионалните услуги, особено в секторите на здравеопазването, грижите за деца или възрастни хора в трансграничните региони, могат да продължат да функционират.

"Необходимо е да се засили законодателството по процедурите за възлагане на съвместни обществени поръчки, за да може да бъдат използвани за закупуване на ваксина, след като тя стане налична, както и да се избегнат спекулациите с цената й и да се осигури равен достъп в рамките Европейския съюз", заяви комисията по вътрешен пазар.

Евродепутатите призовават страните от ЕС да координират използването на иновативни технологии.

"Секторът за производство чрез 3D принтиране може да предложи незабавни решения за болници, които изпитват внезапен и непредвиден недостиг на оборудване или ограничен достъп до основни лични предпазни средства", казват още членовете на ЕП.

ЕК гарантира непрекъснат поток от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

ЕК гарантира непрекъснат поток от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

Гранични пунктове следва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо от стоките

Те призовават Европейската комисия и националните органи активно да следят пазара по време на кризата, за да не допуснат да бъдат нанесат вреди на потребителите поради ситуацията с COVID-19.

Те трябва да споделят информация за злоупотреби, например подвеждащи твърдения във връзка с коронавируса за причините за увеличение на цените или измами, по-специално за продукти, които в момента са с голямо търсене. Необходим е последователен и координиран подход за справяне със заблуждаващи практики на нелоялни търговци, по-специално за тези, които продават фалшиво медицинско оборудване онлайн, настоява комисията IMCO.

Комисията на ЕП по вътрешния пазар и правата на потребителите приветства насоките на ЕК относно регламентите на ЕС за правата на пътниците и позоваването на правилата за туристическите пакети, които им позволяват да отменят пътуванията си без глоби и неустойки при "неизбежни и извънредни обстоятелства", които освен това изискват туроператорите да предоставят помощ на своите клиенти, блокирани в чужбина.

Евродепутатите посочват също, че ЕК трябва редовно да информира Европейския парламент за това как се развива ситуацията на вътрешния пазар, за да се гарантира, че Парламентът има демократичен контрол върху процеса, припомнят членовете на ЕП от комисията по вътрешен пазар.