Депутатите в Европейския парламент одобриха присъединяването на Хърватия към Шенген. Това се случи с 534 гласа "за", 53 гласа "против" и 25 гласа "въздържал се", информират от ЕП.

На 9 декември 2021 г. Съветът потвърди, че Хърватия е изпълнила всички необходими условия за пълното прилагане на правилата на Шенген. Сега евродепутатите призоваха Съвета да продължи процеса и да приеме окончателно решение за премахване на граничния контрол.

За да се гарантира спазването на основните права по външните граници на ЕС, членовете на ЕП настояват Хърватия да информира Парламента и Съвета за това как е изпълнила плана си за действие за управление на външните граници на ЕС, и по-специално за независимия механизъм за наблюдение на действията на полицейските служители.

Във връзка със сигналите за отблъскване по хърватските граници, евродепутатите поискаха Комисията да оцени управлението на външните граници на Хърватия и аспектите на основните права като част от програмата за оценка на Шенген.

ЕП отдавна се застъпи за разширяването на Шенгенското пространство, което днес включва 26 държави (всички държави членки на ЕС с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, както и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членки на ЕС). През 2018 г. членовете на ЕП заявиха, че Хърватия трябва да бъде приета в Шенген, веднага щом изпълни необходимите критерии. На 18 октомври 2022 г. те също така изразиха подкрепата си за незабавното приемане на България и Румъния.

След гласуването докладчикът Паулу Ранжел (ЕНП, ПТ) заяви, че Хърватия е преминала през най-всеобхватната оценка за членство в Шенген от всички държави от ЕС досега. Тя е изпълнила 281 препоръки в 8 области на шенгенското законодателство.

Окончателното решение за премахване на вътрешния граничен контрол трябва да бъде взето с единодушие от Съвета на ЕС.

Радев призова евролидерите да признаят усилията ни за влизане в Шенген

Радев призова евролидерите да признаят усилията ни за влизане в Шенген

България готова да помогне на Нидерландия да потуши опасенията си