Испания е заявила принципно съгласие за организиране на избори на своя територия на 4 април 2021 г.

В отговор на отправено запитване от посолството ни в Мадрид испанското външно министерство посочва, че към момента не съществуват пречки за провеждане на изборите. Направени са консултации с министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването.

Грузия се съгласи българите да гласуват в посолството ни в Тбилиси

Грузия се съгласи българите да гласуват в посолството ни в Тбилиси

Изисква спазване на мерките

В съобщението обаче се отбелязва, че трябва да се следи развитието на епидемиологичната обстановка и действащите санитарни мерки към датата на провеждане на изборите.

Също така в отговора се посочва, че е абсолютно необходимо да се следват указанията на испанските санитарни власти при подготовката на изборите във връзка с подсилване на хигиената и превенция на заразата. Сред тези указания са: засилено почистване на обществените и личните пространства; организирано поетапно влизане в секциите с цел да се избегнат струпвания на хора, подсигуряване на контрол за достъп на входа и изхода на помещенията, спазване на изискването за социална дистанция от 2 м. Необходимо е също така да бъде осигурена дезинфекция на ръцете при влизане и излизане от помещенията, в които ще се осъществява изборният процес, както и да се използват предпазни маски за лице, съгласно изискванията.

Българското посолството в Мадрид ще се обърне директно към компетентните власти на автономните области, включително и към правителството на автономната област Мадрид, за да ги уведоми за полученото съгласие за организиране на изборите. След като Централната избирателна комисия определи със свое решение местата, в които ще се образуват избирателните секции и техният брой, мисията ни ще информира своевременно Министерството на външните работи, ЕС и сътрудничеството на Испания за адресите на избирателните секции, както и за настъпването на всякакви промени с цел предприемане на мерки по сигурността.

Българите в РСМ ще гласуват в посолството ни в Скопие

Българите в РСМ ще гласуват в посолството ни в Скопие

То ще се извърши при спазване на епидемологични мерки