Съдията от Конституционния съд на Русия Константин Арановский в "особено мнение" по едно от решенията на съда е нарекъл СССР "незаконно създадена държава" и е предложил Русия да не бъде смятана за негов правоприемник, съобщават руските медии.

По думите на Арановский реабилитацията на жертвите на съветските репресии не трябва да се разглежда като компенсация за вреда, причинена на жертвата от виновни лица.

"Справедливостта може да бъде възстановена не само по вина, но и просто в името на закона и с вяра в правдата, от положителна отговорност и по милост", отбеляза съдията.

Той е предложил Русия да се смята за държава, "която не е замесена в тоталитарни престъпления нито "лично", нито като правоприемник".

През декември 2019 г. Конституционният съд на Русия определи руският парламент да измени нормативната уредба, така че реабилитираните жертви на политическа репресия и лицата, приравнени към тях, да могат да получат жилище при завръщането си в предишното си местожителство.

По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира позицията на конституционния съдия, като подчерта, че това е субективното мнение на член на Конституционния съд. Той отбеляза, че страната е де юре и де факто правоприемник на Съветския съюз.