На 6 април 2024 година президентът на Русия Владимир Путин одобри два закона в подкрепа на военнослужещите от руските въоръжени сили, както и на техните семейства. Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Първият закон освобождава руските военни, които се борят в Украйна, от плащането на лихви по потребителски заеми и кредитни карти, съгласно предишен закон от октомври 2022 година. Този закон освобождава и мобилизираните лица и други участници в руската инвазия от натрупване на глоби за забавени плащания за жилища, комунални услуги и дългове по кредитни карти.

Вторият закон, подписан от Путин, въвежда промени в руския Кодекс на труда и забранява на работодателите да уволняват вдовици на руски военен персонал за една година след смъртта на съпруга.

Целта на Кремъл е вероятно да успокои военнослужещите и да стимулира финансово нови кандидати да се присъединят към битката, предлагайки им държавни помощи и да ограничи критиките от страна на вдовиците на починали военни.

Тези мерки може да създадат временни разходи за Руското федерално правителство, като те вероятно ще имат дългосрочни последици за икономическата ситуация и перспективите на Русия.

Лондон: Русия държи наборниците настрана от Украйна, но ги натиска за договор с армията

Лондон: Русия държи наборниците настрана от Украйна, но ги натиска за договор с армията

Руските власти не желаят да рискуват бойни жертви сред наборните войници