В сряда при тайно гласуване Марк Ангел (С&Д, Люксембург) получи абсолютно мнозинство от подадените гласове и беше избран за заместник-председател на Европейския парламент след два тура на гласуване.

Това съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

Новоизбраният заместник-председател замества Ева Кайли като пети заместник-председател в Бюрото на Парламента.

Скандалът около Ева Кайли се разраства

Скандалът около Ева Кайли се разраства

Нови двама евродепутати остават без имунитет

Резултат от първото гласуване:

Гласували членове на ЕП: 648

Празни или невалидни гласове: 93

Подадени действителни гласове: 555

Абсолютно мнозинство от подадените гласове, необходимо за избирането: 278

Марк Ангел (С&Д, Люксембург) 263

Гуендолин Делбос-Корфилд (Зелени/ЕСА, Франция) 113

Анализа Тардино (ИД, Италия) 179

Резултат от второто гласуване:

Гласували членове на ЕП: 645

Празни или невалидни гласове: 55

Подадени действителни гласове: 590

Абсолютно мнозинство от подадените гласове, необходимо за избирането: 296

Марк Ангел (С&Д, Люксембург) 307

Гуендолин Делбос-Корфилд (Зелени/ЕСА, Франция) 98

Анализа Тардино (ИД, Италия) 185

Председателят делегира конкретни задължения на 14-те заместник-председатели, които могат да го заместват при необходимост, включително да председателстват пленарните заседания. Тези заместник-председатели са също така членове на Бюрото на Европейския парламент, което определя правилата, гарантиращи ефективното функциониране на Парламента.

Ева Кайли призна, че помолила баща си да скрие куфар с пари

Ева Кайли призна, че помолила баща си да скрие куфар с пари

Той е арестуван в брюкселски хотел

Наред с другите си задължения, Бюрото изготвя предварителния проектобюджет на Парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси. При избора на членове на Бюрото, членовете на ЕП се стремят да гарантират, че заместник-председателите и квесторите отразяват в голяма степен числеността на политическите групи в Парламента.