От 1 юли 2010 година ще функционира единно митническо пространство, което ще се простира над Русия, Беларус и Кахастан.

За това са се договорили тримата държавни ръководители Медведев, Лукашенко и Назърбаев. Те се надяват след като заработи ефективно митническият съюз да привлече и други участници. Интерес към включване към съюза вече изрази и Киргизстан.

В речта си пред участниците в срещата на „ЕврАзЕС" президентът на Беларус Александър Лукашенко пръв обяви новината.

Ако тези механизми покажат своята ефективност, то митническият съюз ще се устреми и към други държави", добави белоруският лидер.

По думите му следващия етап ще бъде създаването на единно икономическо пространство между трите държави. Без да конкретизира срокове за това, Лукашенко посочи, че това ще бъде тема на разговор на среща, планирана за 18 декември.

По думите на президента по редица въпроси е трябва да се правят сериозни компромиси и има решения, които са били „тежки за взимане" от страна на Беларус.

Редица решения бяха особено чувствителни за белоруската страна и но от всички тях ще има положителен ефект", цитира думите на Лукашенко ИТАР-ТАСС.

Той допълва, че разчита в крайна сметка да се постигне баланс на интересите в името на зачитане на интересите на всички страни и най-вече на обществото.

Руският президент Дмитрий Медведев съобщи само, че са съгласувани всички документи, необходими за създаването на този съюз. И той потвърди ангажимента на страните да обмислят създаването на общ застрахователен пазар, както и за допълнителни форми на икономическо сътрудничество.

Медведев не уточни обаче кога точно ще започне да действа митническия съюз, въпреки и че не отрече по-рано разпространената дата - 1 януари 2010 година.

След влизане в сила на договорения Митнически кодекс трите страни ще представляват единна митническа територия, посочва Медведев, но без да дава подробности по подписаните споразумения.

Експерти отбелязват, че по време на преговорите и дори и след подписването на документите могат да възникнат неочаквани трудности.

Те припомнят, че Лукашенко неотдавна изрази недоволство от положението на Беларус в съюз. Анализаторите също така се съмняват, че Москва, Минск и Астана бързо ще могат да унифицират своите тарифи. Най-далеч от трите държави е Казахстан.

Един от сериозните проблеми пред създаването и функционирането на такъв съюз се явява въпросът за встъпването на Русия в Световната търговска организация.

В последно време представителите на руското ръководство дадоха противоречиви оценки за готовността на Москва да подаде заявление за членство. Най-големият въпрос е дали Русия ще подаде еднолично заявление или в рамките на митническия съюз.

Ако заявлението бъде подадено от името на трите държави,то може да срещне сериозни отпор на страните членки на Европейския съюз, които гледат отдавна с подозрение създаването на една такава регионална организация.

От друга стана трите стани се надяват да извлекат от споразумението по между си немалка икономически изгода. Икономисти отбелязват, че интеграцията на Русия, Беларус и Казахстан може към 2015 година да обезпечи ръст на брутния им вътрешен продукт с 15% в сравнение с 2009 година.