Продължаващият напредък към присъединяване към Европейския съюз ще увеличи кредитните профили на суверенните държави в Западните Балкани чрез укрепване на техните институции, конкурентоспособност и инфраструктура, се казва в доклад на агенция Moody's Investors Service.

Въпреки това сложните регионални политически предизвикателства ще забавят приемането на реформи, изисквани от процеса на присъединяване и заедно с умората от разширяването в Западна Европа, в крайна сметка забавят сроковете за членството им в ЕС.

Докладът "Суверенните държави: Балканите: институциите, конкурентоспособността и инфраструктурата печелят най-много от присъединяването към ЕС" е изследване за актуализация на пазарите и не представлява действие за определяне на рейтинг.

"Суверенните държави от Западните Балкани ще получат тласък в институционалната си сила от процеса на присъединяване към ЕС. Основните икономически ползи ще дойдат от инвестициите в инфраструктурата и подобряването на тяхната конкурентоспособност.", коментира Евън Волман, вицепрезидент на Moody's - старши анализатор и съавтор на доклада.

Докладът се съсредоточава върху въздействието на присъединяването към ЕС на Албания (стабилна В1), Босна и Херцеговина (стабилна В3), Черна гора (положителна В1), Македония (нерецензирани), Косово (нерецензирани) и Сърбия (Ba3 стабилна).

Сближаването към ЕС вероятно ще засили ключовите институции на фискалната и паричната политика, включително независимите фискални съвети и централните банки. Подобрените показатели за управление на страните от Централна и Източна Европа, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г., илюстрират осезаемите ползи от кредитната перспектива.

Привеждането в съответствие с политиките и стандартите на ЕС ще спомогне за укрепването на слабата бизнес среда и ще стимулира развитието на по-конкурентоспособни частни сектори в региона, като подобри потенциалния растеж.

Освен това финансирането от ЕС следва да спомогне за намаляване на големия инфраструктурен дефицит в региона, за засилване на енергийната сигурност, транспортните връзки и, което е важно, за стимулиране на вътрешнорегионалната търговия.

Много от страните в Западните Балкани вече се възползват от тесните връзки с ЕС по отношение на търговията и инвестициите, но има възможност за повече бъдещи печалби.

Политическата динамика в и между страните от региона обаче ще осуети подготовката и ще забави темпа на реформите, необходими за присъединяването към ЕС.

Заев: Пример сме за новата реалност на Балканите

Заев: Пример сме за новата реалност на Балканите

Заев поздрави Борисов за храбростта и неговия евродух