Незаконно е правителствата да връщат хора в страни, където животът им може да бъде застрашен от климатичната криза. Това се изтъква в историческо решение на Комитета по правата на човека на ООН, съобщава "Гардиън".

Решението, което е първото по рода си, представлява правна "повратна точка" и момент, който "отваря вратата" към бъдещи искания за защита на хора, чийто живот и добруване са били застрашени заради глобалното затопляне, изтъкват експерти.

Очаква се десетки милиони хора да бъдат разселени от глобалното затопляне през следващото десетилетие.

Решението се отнася до казуса с Йоане Теитиота, мъж от тихоокеанската страна Кирибати, която е разглеждана за една от страните, които са най-застрашени от повишаването на морското равнище. Той е кандидатствал за убежище в Нова Зеландия през 2013 г., твърдейки, че животът му и този на семейството му е застрашен.

Комитетът за правата на човека на ООН е чул доказателства за пренаселеност на остров Южна Тарауа, където живее Теитиота, изтъквайки, че населението там се е увеличило от 1641 души през 1947 г. на 50 000 души през 2010 г. заради повишаване на морското равнище, водещо до това, че другите острови стават необитаеми, което е довело до насилие и социално напрежение.

Той също така е говорил за липсата на прясна вода и затрудненото отглеждане на земеделски култури заради солеността на водната маса, което е причинило сериозни здравословни проблеми на семейството му. Той е казал, че тъй като Кирибати е било прогнозирано, че няма да бъде обитаема територия в период в рамките на 10 до 15 години, животът му е застрашен от оставането там.

Съдилищата в Нова Зеландия са отхвърлили искането на Теитиота за защита. Комитетът за правата на ООН е подкрепил решението на Нова Зеландия с мотива, че въпреки че "повишаването на морското равнище вероятно ще направи Република Кирибати необитаема... времевата рамка от 10 до 15 години, както предположи Теитиота, би могла да позволи извършване на редица действия в Република Кирибати, със съдействието на международната общност, за да се предприемат утвърдителни мерки за защита и, когато е необходимо, преместване на населението".

Според експертите обаче решението на комитета на ООН отваря пътя за други предявявания на претенции, основани на заплахата за живота, породена от климатичната криза. Комитетът реши, че "последиците от климатичните промени в приемащите държави могат да изложат хората на нарушение на техните права... като по този начин предизвикат задължения за невръщане в изпращащите държави".

Макар съдебното решение да не е задължително за страните, то посочва правните задължения, които страните имат съгласно международното право.