България ще продължи да бъде част от усилията на ООН за засилване на международната солидарност за постигане на устойчив глобален подход и превенция в защита на човешките права. Това заяви държавният глава Румен Радев в изказването си пред 41-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която се провежда в Женева.

От тази година страната ни е пълноправен член на Съвета по правата на човека, с мандат до 2021 година. Това се случва за пръв път от създаването на международния орган. В изказването си пред участниците в 41-ата сесия президентът Радев изтъкна, че България отдава особено значение на превантивната роля на Съвета и на повишаването на неговата ефективност.

"Нашата страна за пръв път е член на Съвета по правата на човека и допринася за укрепване на целостта и независимостта на Службата на върховния комисар." - заяви Румен Радев.

Повече от седем десетилетия след създаването на ООН основна ценност на организацията остава международното сътрудничество за зачитане на човешките права и основните свободи, отбеляза президентът. По думите му, адекватните и навременни действия в тази насока затвърждават легитимността и доверието към дейността на световната организация.

Защитата на човешките права не може да се осигури без дълготраен мир и устойчиво развитие, подчерта още държавният глава и апелира за засилване на свързаността и сътрудничеството между органите и агенциите в системата на ООН в тази насока. Президентът потвърди ангажимента на България да провежда националните политики в областта на защитата на човешките права, както и да участва в регионалните и международни органи за постигането на тази висша за ООН цел.

Като основополагащи ценности на демокрацията държавният глава открои толерантността и разбирателството -ключови фактори за защитата на човешките права. В изказването си президентът припомни и историческия принос на страната ни със спасяването през 1943 г. на всички 50 000 български евреи. По думите му, пълноправното членство на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста е признание за нашата категорична реакция срещу нарастващия антисемитизъм, ксенофобия и езика на омразата.

Пред участниците във форума Румен Радев открои климатичните промени като сериозно предизвикателство и пречка в много държави за упражняване на основни човешки права.

"В съответствие със своите задължения по Парижкото споразумение България прие Национален план за действие по изменение на климата, който регламентира конкретните мерки за намаляване емисиите за вредни парникови газове", посочи президентът. Той заяви и готовността на страната ни активно да участва в дебатите за влиянието на новите дигитални технологии, включително на изкуствения интелект, върху човешките права.

Като първостепенен приоритет за България Радев посочи защитата на правата на децата, като припомни, че на предишната сесия на Съвета България е поставила началото на различни инициативи за приобщаване на повече деца с увреждания към образователната система. България насърчава участието на младежите във всички сфери на обществено-политическия живот, посочи Румен Радев.

Той изтъкна и напредъка на страната ни по темата за равенството на половете. Румен Радев даде пример със сектора на информационните технологии, където България е на първо място в ЕС по брой на заетите в тази сфера жени (27.7 на сто при среден процент в ЕС 16 н асто) и на първо място по дела на жените-експерти в областта на информационните технологии с близо 30%, при 16% за ЕС.