Русия е с най-много затворници сред европейските страни - както по абсолютен брой, така и пропорционално според съотношението им към 100 хиляди души.

Според доклад на Общоруския граждански форума, публикуван в руските медии, към момента в руските затвори има 543 хиляди лишени от свобода.

Уточнява се, че 35% от тях са с присъди между 5 и 10 години, 18% - над 10 години.

Общо в страните, членуващи в Съвета на Европа, 40% от затворниците са с присъди до 3 години.

В доклада се отбелязва също, че Русия изразходва най-много средства за издръжка на затворите от всички европейски страни, но издръжката на един затворник е около 50 пъти по-"евтина" от средната за Европа. В Русия тя струва 2.5 евро на ден, а в Европа - 128 евро.