По отношение на правата на човека в България са налице съществени проблеми във функционирането на съдебната система и полицията, също на медиите, както и в отношението към бежанците, ромите и хомосексуалните. Направеното от властите в тази сфера е недостатъчно.

Такава констатация се съдържа в Доклада за състоянието на човешките права за 2020 г., подготвен от Държавния департамент на САЩ. През тази година в документа са анализирани 198 държави и територии.

"Съществените проблеми (в България - б.р.), свързани с правата на човека, обхванаха: насилствено отношение от страна на полицията; произволни арести; сериозни проблеми с независимостта на съдебната система; сериозни ограничения на правото на свободно изразяване, включително цензура на медиите, насилие и заплахи за упражняване на насилие срещу журналисти, както и корпоративен и политически натиск върху медиите", се казва в резюмето на раздела за България, публикувано от американското посолство.

Сред проблемните области са посочени също "връщане на бежанци или търсещи убежище лица; тежки корупционни деяния; престъпления, свързани с насилие или заплахи за упражняване на насилие срещу роми; насилие срещу деца; престъпления, свързани с насилие или заплахи за упражняване на насилие срещу лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица".

"Макар че властите предприеха стъпки за наказателно преследване и налагане на наказание на длъжностните лица, извършили нарушения на правата на човека, действията на държавните органи бяха недостатъчни и се наблюдаваше проблем с безнаказаността." - отбелязват авторите на документа.

Те констатират още, че България се управлява от свободно избрано Народно събрание и че парламентарните избори през 2017 г. са свободни и честни като цяло, но с някои недостатъци. Същото се казва и за президентския вот през 2016 г.

Според доклада, през 2020 г. гражданските власти у нас са поддържали ефективен контрол върху силите за сигурност. Същевременно се отчита, че "от представители на силите за сигурност бяха извършени определени нарушения".

Докладът, който е възложен на Държавния департамент от американския Конгрес, се издава ежегодно през последните 45 години.

"Съединените щати поставят правата на човека в центъра на външната ни политика, защото те са от съществено значение за мира и стабилността." - поясняват от посолството на САЩ у нас.

Американски дипломат: Липсва политическа воля за справяне с корупцията в България

Американски дипломат: Липсва политическа воля за справяне с корупцията в България

Джесика Ким е била федерален прокурор