САЩ подаряват два хеликоптера UH-60M "Блек хоук" на Хърватия, съобщава министърът на отбраната Дамир Кръстичевич. 

Хеликоптерите се очаква да бъдат доставени до 2020 г. и ще бъдат използвани главно от командването на специалните сили на Хърватската армия.

Хърватското министерство на отбраната коментира, че хеликоптерите ще бъдат използвани за въздушно нападение, въздушна медицинска евакуация, евакуация при бедствия и аварии, спасителни операции, наблюдение, транспорт на войници.

Кръстичевич поставя дарението в контекста на по-широкия преход на Хърватия към западно военно оборудване, като заяви, че това представлява "доказателство за истински съюз и стратегическо партньорство между двете страни".