Заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и министрите на енергетиката на 9 страни членки на ЕС и на 8 договарящи се страни по енергийната общност се срещнаха в Букурещ и се договориха да засилят регионалното сътрудничество.

Сътрудничеството в рамките на инициативата на ЕК за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), чието начало бе поставено през 2015 г., дава резултати чрез укрепването на солидарността и позволява по-сигурни и по-достъпни доставки на газ за гражданите и предприятията в целия регион.

Днешната четвърта по ред министерска среща на групата на високо равнище по CESEC в Букурещ, според ЕК представлява важен момент за целия регион, като създава нови измерения на солидарността, необходима за да се отговори на енергийните предизвикателства, пред които е изправена тази част на Европа.

"Сътрудничеството под шапката на CESEC се превърна в пример за успех, който доказва, че решението е в солидарността. Предвид постигнатото бързо реализиране в сферата на природния газ, ние разширяваме обхвата на сътрудничеството в региона, за да се обхванат електроенергията, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Така сътрудничеството ще обхваща всички измерения на проекта за европейска солидарност, какъвто е енергийният съюз. Изказвам благодарност на всички, които взеха участие за превръщането на сътрудничеството в реалност. Това е положително и силно послание за гражданите от региона, като ползите излизат извън самите енергийни системи", изтъкна Шефчович. 

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: "Благодарение на политическия ангажимент на високо равнище, на който сме свидетели днес, и на интелигентната мобилизация на средства на ЕС, ние ще продължим да изграждаме енергийната инфраструктура, от която регионът има нужда. Чрез разширяването на обхвата на CESEC отвъд природния газ ще осигурим ефективен достъп до алтернативни източници на енергия, ще насърчим конкуренцията и по-ниските цени, като същевременно ще извършим и декарбонизация на икономиките в региона."

Министрите подписаха Меморандум за разбирателство, който допълва съществуващата инициатива CESEC. Меморандумът включва общ подход към пазарите за електроенергия, енергийната ефективност и развитието на енергията от възобновяеми източници. Той също така включва списък от приоритетни проекти за изграждането на взаимосвързан регионален пазар на електроенергия, както и специфични действия за увеличаване на енергията от възобновяеми източници и на инвестициите в енергийна ефективност в регион, който има огромен потенциал за растеж в тези сфери.

Също така са били договорени национални пътни карти за подобряване на търговските условия в региона. Освен това в рамките на Механизма за свързване на Европа е било парафирано споразумението за безвъзмездни средства за терминала за втечнен природен газ на о. Крък в Хърватия.

Що се отнася до бъдещето, министрите отново са потвърдили ангажимента си за бързото изпълнение на останалите приоритетни газови проекти по CESEC.

Накрая, на срещата е било поставено също така началото на две нови работни групи на операторите на газопреносни системи: първата, за изпълнението на реверсивния пренос по Трансбалканския газопровод, и втората, за така наречения "вертикален коридор" между България, Гърция, Румъния и Унгария. И двете работни групи ще се подпомогат от ЕК.