Г-н Новаков какво представлява Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г? Какви цели си поставя България през този период?

Аз си давам сметка, че звучи сложно от части, но звучи сложно, защото наистина е. Доколко това е огромно - ами, да огромно е, тъй като това представляват бюджетите на Европейския съюз за 7 години. В случая надхвърля доста 1 трилион евро. Как обаче това касае всеки един българин и как касае всеки един от нас? Ами всъщност това са средства, които покриват разходите на ЕС в тези региони в почти всяка една област.

Ако трябва да го преведем - това означава субсидии за нашите земеделци, това означава стипендии за студентите, това означава европейски проекти за българските общини, които да изграждат пътища, училища или каквато и да било друга инфраструктура необходима за самия регион. За това е изключително важно какви приоритети ще заложим вътре за това каква част от тях ще отиват за екология и каква част ще отидат за справяне с безработицата, например.

Макар да звучи сложно и макар да отнема доста време с много различни процедури тя да бъде приета, да бъде одобрена и да разбереш всяко едно от числата вътре, в крайна сметка тя стига до всеки един човек. Това на практика е подкрепата на Европейския съюз за всеки един гражданин, всеки един регион, включително и България.

Как гледа Европейската комисия на нашата страна в контекста на Многогодишната финансова рамка? Всъщност как се развива дебатът по темата?

Най-искреният и най-конкретен отговор за това как гледа Европейската комисия на България в контекста на многогодишната финансова рамка е това, че България към момента трябва да получи 8% повече от това, което има в момента. ЕК предлага България да увеличи средствата, които получава от ЕС.

Така че гледа добре, поне според мен. Оттук насетне наша работа е да защитим позицията си в Европейския парламент, така че действително да се стигне до увеличение на средствата, които получава България от ЕС в следващите 7 години.

Процесът по темата на върви, по начина по който ми се щеше. Защо е важно да върви бързо? Важно е, защото българските общини, въобще всички български бенефициенти - това означава малки и средни предприятия, българските университети и неправителствените организации, които използват европейско финансиране, трябва да знаят на какви условия да отговарят, в какви срокове, какви изисквания са към тях, за да могат да получат европейско финансиране колкото се може по-рано. В противен случай, когато започне следващият програмен период на 1 януари 2021 г. ще имаме забавяне, което със сигурност не е полезно.

Виждаме, че за разлика от България, където се справяме изключително добре с работата с европейски средства, средно за ЕС усвояемостта е доста ниска - под 40%. Изключително важно е най-късно до септември или октомври да сме готови с всички изисквания, с всички числа и с всички условия и всички, които използват европейски финансиране, да знаят на какви условия трябва да отговарят.

Какви са плюсовете и какви са минусите за България от Многогодишната финансова рамка?

Трудно ми е да мога да изведа значителен минус - нито от счетоводен аспект, нито от политически. Това е така, защото както вече казах към момента България се очаква да получи от това, което има в момента, и то само по себе си е достатъчно значимо. Това означава, че всяка една от сферите, които сме приели за приоритетни ще има повече от това, което има в момента. Това означава, че ще има за повече проекти и за някои от тях ще можем да си позволим повече съфинансиране в една или друга посока.

Ето защо каквото и да се случи заради Брекзит или за намаляването на средствата в бюджета, дори това да означава промяна в ангажимента на държавите-членки към България. Към момента не мога да кажа, че можем да видим или да откроим някои негатив от това. Поне аз не мога.

Иван Хаджийски е изследвал и написал книга за "Оптимистичната теория за нашия народ" и в тази връзка оптимистично ли е финансовото бъдеще на България в следващите години?

Признавам, че не бях готов за този въпрос и може би това е една от следващите книги, която трябва да прочета. Със сигурност е хубаво да чувам оптимистична прогноза и въобще оптимистична нагласа на народа или на финансовото бъдеще. Към момента аз предлагам да се съсредоточим върху числата, тъй като на тях конотация не може да се даде. Те са такива, каквито са без значение как се опитват да ги изкарват. Към момента по всички личи, че България напредва по отношение на икономическия си ръст толкова, колкото би трябвало. Разбира се, може и повече, но към момента е задоволително особено на фона на стагнацията, която наблюдаваме на различни места в Европа.

Аз вярвам, че икономиката е двигател, а това, което са европейските фондове за нея, е турбокомпресорът, който увеличава мощността в определен период от време, така че колата да ускори още повече. Хубаво е да знаем, че ще можем да разчитаме на тази увеличена мощност, но от друга гледна точка самият двигател работи все по-добре в България, тъй като виждаме на практика за безработица не се говори. Говори се за привличане отново на българи, които са напуснали България, за да се завърнат в страната, да вземат работни места със сносно заплащане. От тази гледна точка - да, аз по-скоро съм оптимист, но за това оптимистично бъдеще се изисква работа и не можем просто да стоим и да го чакаме.