Финансовият директор на НКЖИ Джоанна Димитрова пред news.bg

Г-жо Димитрова, какви са последните финансови резултати на дружеството?
За периода януари-май включително компанията има загуба в размер на 12 млн. лв., което сравнено с миналата година е едно сравнително добро финансово положение и е важно да отбележим, че това са текущите числа. От началото на годината обаче имаме забавяне на трансферите от бюджета, което обаче ще бъде наваксано в следващите няколко месеца, така към деветмесечието ще имаме по-ясна индикация за това как ще приключи финансово 2013 г.
Това, което не ни харесва, е намаляването на приходите от инфраструктурните такси, като от началото на годината те са с 9.6 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

На какво се дължат причините за понижените приходи?
Имаме намаляване на активността от бизнеса и съответно работата или т.нар брутотонкилометри е намаляла. От тази гледна точка се надяваме през следващото тримесечие да наваксваме и към деветмесечието да наваксаме изоставането.

Какъв беше финансовият резултат за петмесечието на миналата година?
Тогава финансовите резултати показваха загуба от 11 млн. лв. В момента имаме приходи от лихви, които позволяват да наваксаме изоставането от постъпленията от инфраструктурни такси.

Има ли резерви дружеството да посрещне негативен развой на икономиката?
Насочили сме се към продажбата на неоперативни активи включително и към тези, които ще получим от БДЖ. Веднага след получаването на тези активи ние ще започнем бързо процедура по продажбата им. Очакваме и около 1 млн. лв. повече постъпления от продажбата на електроенергия, която вече става факт чрез ЕРП-то, което направихме в синхрон с изискванията на ЕС.
Компанията няма задължения и в момента не трупа нови. Поради факта, че водим непрекъснато дела се намалява и размерът на несъбраните вземания.

Какви активи ще получите от БДЖ?
Това са изцяло неоперативни активи, които холдингът и другите две търговски дружества биха прехърлили, като на първия етап от прехвърлянето се очаква да получим имоти на стойност 9 млн. лв.