Джоанна Димитрова, финансов директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" пред news.bg

Г-жо Димитрова, как оценявате в търговско отношение летния сезон за НКЖИ?
Летният сезон беше сравнително добър, сравнявайки го със същия период на миналата година. Определено забелязваме леко раздвижване в ползването на железопътната инфраструктура от гледна точка на свършената работа (влако- и брутотонкилометри). Това за нас е изключително обнадеждаващо и ни дава увереност, че до края на годината ще можем да очакваме повече приходи от инфраструктурни такси от това, което сме бюджетирали.
Има интерес и към продажбите на неоперативни активи и очакваме да наваксаме изоставането в това направление, което се получи в началото на годината.

Как това се пренася върху финансовите резултати на дружеството?
Последните данни показват, че за периода януари - юли, компанията има текуща загуба от 18 млн. лева. Тя се формира на текущо ниво, което означава, че финансирането (държавната субсидия) изостава с около месец, както и заради отделянето на подразделението за поддържане на електромрежата на компанията, което се случи в началото на годината.
В сравнение с миналата година обаче има по-голяма икономическа активност и затова ще трябва да изчакаме края на годината, за да имаме по-добра база за сравнение. В тази връзка искам да кажа, че очаквам една по-добра 2013 г. в сравнение с предходната, благодарение на товарните превози. Данните показват, че само за септември се наблюдава 20% увеличение на приходите, което означава, че товарното движение започва да се развива във възходящ тренд.

На какъв етап са преговорите с БДЖ по отношение на размяната на дълг срещу собственост?
Към този момент прехвърлянето на активи от страна на БДЖ е на етап уточняване на активи и разрешаване за действие от страна на Министерски съвет за първия етап. Процедурата е разделена на три етапа, като първият включва активи, които са готови за изповядване и прехвърлителни сделки.
Вторият етап е за тези имоти, на които в момента се извършва уточняване на собствеността и лицензирани оценки.
Етап три включва преминаването към НКЖИ на активи, който в момента са в съсобственост между нас и БДЖ. По тях има необходимост от малко технологично време.
От тази гледна точка първият етап, заради решението на Министерския съвет, е приключил и ние следва да процедираме, след като колегите от БДЖ са на 100% готови. Беше останал да се прецени въпросът с ДДС, но за по-голямата част от имотите няма да се налага неговото плащане, защото закона позволява. За някои съпътстващи постройки и движими вещи обаче данъкът ще трябва да бъде платен.
Сега ефективно работим върху втория етап, който включва голяма част от активите като по-късно ще имаме процедури за одобрение от Министерството на транспорта и Министерски съвет.
Ние работим добре с финансовия директор на БДЖ, Филип Алексиев и се надяваме в кратки срокове да приключват и дейностите по етап три. Там има и един имот на БДЖ „Товарни превози", който трябва да премине в наша собственост.

Кога очаквате тези процедури да приключат?
Сроковете, които сме си поставили са първите два етапа да приключат до края на декември, за да може в отчете на двете дружества да има ефективно намаляване, на нашите вземания от тях и реципрочно на техните задължения към нас.
Очакваме третият етап да бъде приключен още в началото на следващата година, тъй като за изваждане на необходимите документи на имотите включени в него ще са необходими около месец два технологично време.

Можем ли да кажем, че до края на първото тримесечие БДЖ и НКЖИ ще са уредили финансовите въпроси помежду си?
Да, точно така - това е планът, по-който работим.

БДЖ направи заявка, че с новия график на движение ще възстанови много влакове, очаква се пускането на тунела под Босфора. Смятате ли, че това ще доведе до подобряване на финансовото състояние на НКЖИ?
Определено, защото при нас всяко увеличаване на влако- и брутотонкилометрите води до допълнителни приходи от инфраструктурни такси. Още през 2011 имаше леко намаление и сега очакваме да започне една възходяща тенденция, за да може инфраструктурата да бъде максимално натоварена.
Ние искаме да видим един ръст от 20%, но дали ще е такъв или примерно 10%, това зависи от реално подписаните договори.
Смятам, че към края на октомври въз основа на натрупаните данни до тогава ще можем да направим и по-конкретна прогноза за приходите през следващата година.