Финансовият директор на НКЖИ, Джоанна Димитрова, пред news.bg

Г-жо Димитрова, какво показват последните данни за финансовото състояние на НКЖИ?
Данните са към 10-месечието, а до края на ноември очакваме информацията да е налична в самия край на този месец (декември, б.р.). Числата показват финансова стабилност и значим разполагаем ресурс, който се разходва поетапно по планирания бюджетен план.
Спрямо 2012 г. нямаме увеличение на загубата и към края на 2013 г. очакваме финансовият резултат да е загуба от 25 млн. лв. До голяма степен този резултат се дължи на приложеното в началото на годината намаляване на инфраструктурните такси, което се отрази негативно с около 16 млн. лв.
Това намаляване на таксите не беше компенсирано с промяна в субсидията или в капиталовия трансфер, което доведе до тези резултати.

Какво се случва по отношение на дълга, който БДЖ има към инфраструктурния оператор?
Диалогът с БДЖ надмина нашите очаквания по отношение на експедитивност, срочност и коректност. Вече имаме прехвърляне на мостовите конструкции и прилежащата инфраструктура, като това стана при цена от 17 млн. лв. с ДДС, което автоматично намали задълженията на БДЖ Товарни превози към НКЖИ.
Тази седмица ще се извършат прехвърляния и на други активи на БДЖ към НКЖИ на стойност около 5 млн. лв. с които ще бъдат намалени дълговете на холдинга.

Смятате ли, че очакваният икономически ръст ще е се отрази върху приходите на НКЖИ?
Положителни тенденции се забелязват дори и в последните месеци на тази година. За септември и октомври имаме завишение с около 8% спрямо предходните месеци и с около 10% на годишна база, очаквам тази посока да се запази и през ноември. Като само за октомври спрямо септември увеличението е с около 20%.

Възможно ли е НКЖИ да излезе на печалба през 2014 г.?
Това е нещо, което си пожелаваме, но ще е предизвикателство да бъде постигнато. Това е така, защото от 2014 г. започва да функционира на пълната си лицензионна цена и електроразпределителното предприятие, което осигурява захранването на електрическата мрежа на жп инфраструктурата.
Това ще доведе и до леко намаляване на инфраструктурните такси, което очакваме да окаже леко влияние върху постъпленията, но приходите от продажба на ел. енергия ще компенсират това и ефектът ще е балансиран.
Определено сме обнадеждени от това, че БДЖ възстанови движението на няколко влака, както и очакваме превозите на товари от камиони постепенно да преминат на жп превозвачи.

Очаквате ли ръст на приходите от инфраструктурни такси през 2014?
Надяваме се да регистрираме увеличение от 7-8 млн. лв., като това е с около 10% над приходите заложени за 2013 г.

Как ще процедирате с неоперативните активи?
Това ни е надеждата, за да може да докомпенсираме недостига и по плащанията към Световната банка. През следващата година предстои и плащане, като това ще стане на два пъти с купони от 6.1 млн лв, като последното плащане ще е през 2015 г.
За това ние целим да съберем около 20 млн. лв. от продажба на неоперативи активи.