Проф. д-р инж. Щефан Кашай преподава в Университета в Жилина, Словакия. Автор е на стотици научни разработи, 5 патента и изобретения в областта на предприемачеството и инженерните науки. Гост преподавател е във Fraunhofer institute в Мюнхен. Учредител и съучредител е на множество фирми в Словакия и извън нея. Проф. д-р Кашай е един от 1000 най-влиятелни лидери в света (1000 Leaders of World Influence) и е двукратен носител на титлата Международна личност на годината 1999/2000 (International Man of the Year), която му е присъдена от Centre Cambridge и American Biographical Institute. Той взе участие в международната конференция "Туризъм - изследване, развитие и обучение", организирана от Международното висше бизнес училище - МВБУ.

Проф. Кашай, вие сте успешен предприемач и преподавател, какви според Вас са допирните точки между България и Словакия в туризма?

1997-98ма година издадохме една книга за приватизацията в Чехия, която се издаде в навечерието на българската приватизация. Това беше много конкретно и необходимо на България и първия ден на приватизацията я пуснахме на пазара.

Ще кажа отново - предприемачеството няма за цел само печалба, трябва да се помага на хората и да се отговаря на техните търсения.

Колко важно е съчетанието на образование и бизнес?

Науката и практиката трябва да вървят ръка за ръка. Мениджмънтът и дигитализацията са изключително важни.

Какво ще посъветвате младите хора в България?

Трябва да се учат и да повишават квалификацията си. Нямам информация и конкретни наблюдения за малките фирми в България. Но това което знам е, че младите хора имат интерес, искат да се занимават с малък бизнес и да са независими.

Същото е положението и в Полша, там хората гледат към малкия бизнес и нямат доверие в големите предприятия. И нещата стигат до там, че хората и бизнеса трябва да се включват към национални компании, които излизат на пазара. Имаме много малки предприемачи, които сключват договори с големи компании и работят с тях.

Коя е рецептата за добро партньорство между бизнес и държава?

Такава рецепта още не съществува... Един от хората, които се опитват да го правят, съм аз, правя икономическа дипломация за министерство на външните работи.

Министерството казва, че предприятията и държавата трябва да искат едно и също. Предприемачът иска да има добри условия за живот и работа, а държавата - целият народът да бъде доволен и да се радва. Не знам обаче дали това е възможно.

Разговарял съм с много посланици и предприемачи и предприемачите казват - защо се занимаваш с това. Да, няма нищо конкретно, което да съм получил, но всички контакти все пак допринасят за бизнеса.

Говорихме с един МАГ по рекламата, който каза: половината пари които се дават за реклама се изхвърлят. И един философски въпрос - имаш малка купчинка с пясък и постоянно добавяш песъчинка по песъчинка към нея - кога от малка тя става голяма?