За референдума в "Младост" и проблемите на софиянци пред News.bg инж. Симеон Славчев, общински съветник в Столичен общински съвет, заместник-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.

Г-н Славчев, постоянните комисии в Столичен общински съвет отхвърлиха референдума за "Младост", какви бяха аргументите "за" и "против"?
Съгласно Закона за прякото участие на гражданите такъв референдум може да се проведе, когато той е от местно значение, от една страна, и когато е в компетентността на орган на местното самоуправление, от друга. Един от въпросите, който са задали колегите от Инициативния комитет "За Зелен Младост", е свързан с промяната на Общия устройствен план и подробните устройствени планове на район "Младост". Това не е от компетентността на Столичния общински съвет (СОС). Общите устройствени планове се одобряват с решение на Министерски съвет. Тук имаме несъответствие с нормативната уредба. Няма как такъв въпрос да бъде приет с решение на СОС. Вторият въпрос е свързан с налагането на мораториум върху строежите на територията на район "Младост". За мораториумите като такива решение се взима от Народното събрание. Тоест и тук отново имаме несъответствие. Няма как Столичен общински съвет да вземе решение за провеждането и на втория въпрос. Въпросите, които са поставени от инициативния комитет, са незаконосъобразни. Те се регламентират в Закона за устройство на територията и Закона за столицата. Няма как да се проведе референдум по въпроси, които са регламентирани в закони. Столичният общински съвет не може да вземе отношение по тях. Искам да подчертая, че както аз, така и колегите общински съветници, сме категорично "за" провеждането на местни референдуми и прякото участие на гражданите в управлението на София. Като общински съветници ние трябва да спазваме законите в Република България. Няма как да допуснем референдум, който нарушава законите в България.

Реално тези въпроси вълнуват хората, какви действия са възможни оттук насетне?
Инициативният комитет е формулирал неправилно въпросите и те са абсолютно незаконосъобразни. Между другото самият инициативен комитет не е събрал достатъчен брой подписи. От 13 000 подписа приблизително 5 000 са невалидни. Оттук можем да си направим извода и по какъв начин са събирани те. След като минаха комисиите в Столичния общински съвет се дискутираше по този въпрос. Предложих на колегите от Председателския съвет, Столичният общински съвет да инициира местен референдум. Този път истински и непопулистки, защото този, който инициират колегите от "За Зелен Младост" е абсолютно популистки. Той не решава нито един от проблемите на района, напротив задълбочава ги. Колегите от Председателския съвет приеха това мое предложение. В момента обособяваме няколко групи от въпроси, по които може да бъде проведен местен референдум.

Например?
Подобен пример е дали да се върне собствеността на прилежащата към блоковете земя на собствениците на жилища. Знаете, че в момента тази земя е изцяло общинска. Такъв въпрос би разрешил няколко проблема. На първо място проблемът с презастрояването. Собствениците на земята в междублоковото пространство няма да могат да променят предназначението й. Те ще могат да решават тя да се използва само за детски площадки, спортни такива или пък да бъде залесена и превърната в истинска зелена площ. Собствениците ще могат да се грижат за това пространство и ще допринасят със собствения си труд за облагородяването му. Става дума за решаването на един от проблемите не само на "Младост", но и на цяла София.

Популистки казахте, че е референдумът за "Младост", но защо е опасен?
Референдумът е опасен, защото той може да зарази и останалите райони не само в София, но и в цялата страна. Ако такъв референдум бъде допуснат или мине, той може да блокира дейностите и инициативите в "Младост" и в цяла София. Той може да спре развитието на цели райони.

Колко би струвало провеждането на подобен референдум?
Оценките са различни. Аз бих задал следния въпрос - дали Инициативният комитет, който е инициирал този референдум, е попитал жителите на район "Младост" или по-точно дали ги е информирал за това, че ако бъде успешен такъв тип референдум, техните данъци ще се повишат. Образно казано, някой трябва да плати сметката.

Очакванията на обществото са, че ще има повече чуваемост във властта за исканията на местните групи и общности, какво бихте предложили, освен инициирането на такъв референдум от Столичния общински съвет?
В правомощията на Столичния общински съвет е да инициира такъв референдум. Мисля, че имаме консенсус по тази тема. Много скоро ще видим обособената група въпроси, по които може да се свика такъв референдум. Идеята е септември или октомври да се проведе такъв референдум. Тоест имаме достатъчно време да се обсъдят въпросите, да се формулират правилно. Целта е да направим истински референдум. Той да бъде успешен и да покажем модела, по който трябва да се случи прякото участие на гражданите във властта. Това е и един от приоритетите на политическа група 5 в Столичен общински съвет. Ние сме категорично за провеждането на местни референдуми.

И при референдума и при авариите на Топлофикация видяхме как Столичния общински съвет действа след събитията, догонвайки ги. Необходима ли е промяна в това отношение?
Не мога да се съглася напълно, че общинските съветници действат със закъснение. Напротив, аз съм заместник-председател на ресорната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Когато се случи аварията в "Топлофикация" повикахме цялото ръководство на дружеството, заедно с тях обсъдихме цялостната ситуация и се взеха навременни решения. Едно от решенията - да бъдат обезщетени жителите на районите, които пострадаха от аварията. По същия начин и с референдума. Имаме един референдум на масата, взели сме становища на видни юристи, професори по конституционно право. Оказва се, че тези въпроси, които поставя инициативния комитет, са незаконни.

Кои са наболелите проблеми на "Младост" и на столичани?
Проблемите са общи. В момента "Младост" има един огромен проблем. Избраният за районен кмет в момента се занимава с популизъм, вместо да решава конкретните проблеми на района. Откакто е избрана за кмет на района почти шест месеца вече, нямаме нито един решен проблем на "Младост", напротив - те се задълбочават. Призовавам кмета на район "Младост" да започне да се занимава с конкретните проблеми на района вместо с популизъм. И на мен много ми се иска да лансирам в публичното пространство референдум дали бензинът да бъде 0.05 лв. Няма човек, който да не каже, че не е съгласен, но това е популизъм. Ние сме избрани да решаваме реалните проблеми на София и от тази гледна точка е добре да го правим. Презастрояването е един от проблемите на София, с инициирането на такъв референдум, който да върне собствеността на земята на собствениците на жилища, би решило този проблем и би облагородило пространството между блоковете. Недостатъчното паркоместа също е един от основните проблеми, както и трафикът. Тук в СОС сме предложили конкретна концепция за приоритизирането на градския транспорт, така че хората да слязат от личните си автомобили и да използват градския транспорт на София. Преди това той трябва да стане удобен и комфортен за всички. Подчертавам, добре е проблемите да ги сложим на масата и с консенсус те да започнат да се решават. Ако има такова противопоставяне, както в момента от районната администрация в "Младост", това не води до нищо добро. Това води до задълбочаване на проблемите.

Вие организирате онлайн приемни, какво споделят хората с вас като общински съветник?
Всеки месец правя такива приемни. Сега взех решение да ги правя тематично по определени проблеми - транспорт, образование, инфраструктура. В постоянна комуникация съм с гражданите на София. Проблемите са многобройни. Политическа група 5 в СОС предложихме нещо, което смятаме, че дългосрочно решава част от всички тези проблеми, за които говорим. Предложихме нов начин за формиране на общинския бюджет на София. До момента общинския бюджет се формираше от администрацията на Столична община. Ние предложихме бюджета на София да бъде формиран от общинските съветници, които в крайна сметка утвърждават бюджета. Какво се получаваше до момента? Декември месец получаваме бюджета на София и нямаме време да реагираме - да вкараме всички приоритети, които като общински съветници сме чули от нашите приемни и срещите с гражданите.

Ние предложихме бюджетът на София да започне да се формира още през март месец всяка година. Той да минава през ресорните комисии на СОС и всяка една от комисиите да заложи приоритетите си. Така бюджетът би имал краткосрочна рамка и дългосрочна до края на мандата, а и отвъд него. Трябва да мислим какво ще правим след 2020 г., когато ще спрат европейските средства и програми. Не е тайна за никой, че почти 50% от бюджета на столицата се формира от такъв тип европейски средства и програмите. Още от сега трябва да мислим в тази посока. Най-вече, ако искаме да вкараме всички проблеми в една рамка, те трябва да минат през ресорните комисии. Тоест бюджетът от бюджет на администрацията на Столична община да стане бюджет на СОС и на самата Столична община. През този бюджет дефакто се прокарват политики. Конкретните неща, които и ние сме заложили и тепърва ще залагаме, е всеки един от районите на София да има най-малко по една детска и спортна площадка. Да се обособи такова място във всеки един квартал, където и децата и всички жители да могат да практикуват масов спорт.