Бисер Минчев, главен ревизор по безопасността в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, пред Веселина Станчева, News.bg

Г-н Минчев, открихте строителната площадка на жп гара Сливен. Как ще се подобри обслужването на пътниците през гарата след нейното обновяване?
Това, което ще се направи с приемното здание на гара Сливен, е доста мащабно като строителство, свързано е с доста голяма инвестиция от страна на НКЖИ. Тя е най-голямата за последните години по отношение на приемните здания, които компанията е правила. Гарата ще придобие съвсем нов облик. Ще се създадат съвсем други условия за лицата с намалена подвижност. Ще се подмени отоплителната, канализационната инсталации, а електрическата ще бъде подобрена. Ще има топла чакалня, стая за майки с деца. Ще има съответните обозначения за лицата с намалена подвижност, така че да им е удобно предвижването до влаковете. Най-хубавото е, че цялото строителство ще бъде извършвано, без да се прекратява дейността на приемното здание, т.е пътниците ще могат да го използват и по време на строителството.

Какви са плановете на Компанията за ремонт на жп гари в страната през настоящата година и с какво финансиране разполагате за такъв вид дейности?
През 2016 г. ще приключат ремонтните работи по спирка Трапезица. Ще започне рехабилитацията на почивно-възстановителния център, който вече е наша собственост, в град Кюстендил. Ще се направи ремонт на цеха, за смяна на талигите - висока и ниска част. Това е във Варна там, където пристигат фериботите от Русия, които са с по-голямо междурелсие. Трябва да бъдат сменени талигите с такъв размер, какъвто е по нашата железопътна мрежа. Видяхте и новото строителство, което ще започне на гара Сливен.

Колко са гарите в страната, които се нуждаят от ремонт и модернизация през следващите години?
В последните години компанията поетапно рехабилитира и модернизира приемните здания, тъй като с ремонта по железен път, контактна мрежа и осигурителна техника, неминуемо трябва да се върви паралелно и с рехабилитацията, и модернизацията на приемните здания. Доста приемни здания сме модернизирали. За 2017 г. се предвижда 41 приемни здания на железопътни гари като Илиянци, Монтана, Подуяне, Червен бряг, Любеново, Тулово, Съединение и т.н. За 2018 г. са планирани 28, а за 2019 г. също 28 здания. Ние имаме около 300 гари, които поетапно да придобият нов облик. По проектите, свързани с ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ - втори програмен период - също ще върви рехабилитация на приемните здания, които са в тези участъци.