Ако у нас сме свикнали да повтаряме, че България е малка държава, то какво можем да кажем за Малта, която наистина е сред най-миниатюрните в Европа. За сравнение площта й е цели 350 пъти по-малка от тази на България, а населението й е 15 пъти по-малко.

В същото време обаче Малта е втората страна, която произвежда най-много боклук в Европейския съюз (ЕС), показва статистическата служба Евростат. Преди нея по този показател е само Дания с обем от 777 килограма на човек.

Според данните за 2016 година битовите отпадъци на глава от населението за 12 месеца там се равнява на 647 килограма. Това означава, че Малта произвежда двойно повече боклук от значително по-големите Румъния и Полша взети заедно.

Двете страни от Източна Европа са в дъното на класацията със съответно 261 и 307 килограма годишно на глава от населението. Трета е Чехия с 339 килограма.

България е повече към средата на класацията с резултат за 2016 година от 404 килограма отпадъци на човек. У нас обемът остава осезаемо под средното ниво за целия ЕС, което е 480 килограма на глава от населението.

От Евростат обаче посочват, че до някаква степен има обяснение за големите разлики между държавите. Причината е в това, че статистиката отразява докладвания обем битови отпадъци, но системата за изчисляването им се различава в отделните държави членки.

Снимка 335742

Източник: Евростат