Над 12 милиона лева са усвоени от фонд "Солидарност" за преодоляване на щетите от бедствията, причинени от тежките зимни условия в края на януари и началото на февруари 2015 г., съобщиха от МРРБ

Това са над 96% от помощта, предоставена от Европейската комисия, в размер на близо 12.5 милиона лева, отпуснати по подаденото от страната ни трето заявление.

Доклад за техническото и финансовото изпълнение на възстановителните дейности за преодоляване на бедствията е подаден към Европейската комисия от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и национален координатор на помощта от фонд "Солидарност" Деница Николова.

Със средствата от фонда са възстановени обекти от транспортната, превантивната, водоснабдителната, образователната и здравната инфраструктура.

Финансирани са проекти на 19 бенефициенти от цялата страна. Близо 6 милиона лева са предоставени на агенция "Пътна инфраструктура" за извършените дейности за възстановяване на пострадалата от природните бедствия републиканска пътна мрежа. Той е и най-голямата финансова подкрепа, предоставена по проектите.

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд "Солидарност" за преодоляване на последиците от природни бедствия. До момента страната е кандидатствала пред Европейската комисия за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от него за покриване на част от спешните мерки за справяне с последиците от три бедствия: двете наводнения от юни и края на юли 2014 г. и бедствието във връзка с тежките зимни условия от началото на 2015 г. Общата отпусната помощ от ЕК възлиза на 36 млн. лв. Одобрени за финансиране са общо 44 проекта.

До момента са подадени окончателните доклади за усвояване на финансовите вноски от първото и второто заявление по фонд "Солидарност", като усвоените средства са в размер на над 17.75 млн. лв. или 86% от предоставената помощ по първо заявление и над 3.46 млн. лв., които са близо 90% от предоставената помощ по второ заявление.

Наводненията в област Бургас взеха още една жертва

Наводненията в област Бургас взеха още една жертва

Почина 71-годишният мъж, който беше ранен при бедствието

Предстои да бъде подадено ново заявление за кандидатстване пред ЕК за подкрепа от фонд "Солидарност" за преодоляване на щетите от наводненията на територията на област Бургас през периода 25-30 октомври 2017 г.