Модернизацията на военновъздушните и военноморските сили до 2020 г. предвижда разходи в размер на 2,320 млрд. лева до 2022 г. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов в отговор на питане на народния представител от левицата Жельо Бойчев относно разходите за политиката на българското правителство за отбрана.

Горанов уточни, че общата стойност на двата проекта за въздушна ескадрила и охранителен кораб се оценяват до 2022 г. на 2,320 млрд. лв. Разчетите за периода 2016-2019, с които е планирана тригодишната бюджетна прогноза на правителството по години са: 124 млн. лв. за 2016 г., 371 млн.лв. за 2017 г., 371 млн.лв. за 2018 г. и  297 млн. лв. за 2019г.

„Искам да ви уверя, че и сега в Министерство на отбраната се отделя ресурс за военноморските сили и военновъздушните сили”, коментира Горанов. Той обясни, че когато се стигне до реализацията на проекта на военноморските сили се очаква значително икономия от ресурс, свързан с поддръжката и окомплектовката на сегашните средства, които Военноморските сили използват.

Ангажиментите на правителството се реализират поетапно на база на Стратегията за модернизацията на въоръжените ни сили”, каза още Горанов. Той бе категоричен, че не споделя притесненията на левицата, че това би оказало непоносима тежест на държавния бюджет. Финансист номер 1 уточни, че източникът на тези средства е българския бюджет и осъществените данъчни и неданъчни приходи, а в краен случай при липса на друг ресурс ще се прибегне до заемни средства.

Горанов увери, че предвид бюджетния дефицит и реализираните приходи в бюджета, това не се налага.

„Разходите възлизат на колосална за българския бюджет сума и за сегашните бюджетни възможности и това вие го знаете”, заяви в уточняващия си въпрос народния представител Валери Жаблянов.

Той бе категоричен, че около 40 до 140 млн. лв. е предвидената прогноза за увеличаване на възнагражденията на военнослужещите в армията, освен тези разходи по двата проекта и изтъкна, че според информацията, която имат и от военния министър, и от контактите си, основен проблем, е мотивацията на военнослужещите.

Нас ни интересуват критериите, по които са одобрени два от проектите и не е одобрен проектът на Сухопътни войски”, каза Жаблянов и попита защо основният род войски в Българската армия не получава нито лев финансиране.

Горанов обясни, че в случая се преценило, че това са двата приоритета и не е специалист по военно дело, за да може да отговори, но въпросът за финансирането на сухопътните войски е въпрос на дебат в рамките на определяне на бюджета. Той изрази впечатлението си, че двата проекта са избрани произволно.

Бюджетната рамка за следващите няколко години не може да понесе такъв разход”, категоричен бе Жаблянов. Според него това са или два кухи проекта или правителството иска да осигури финансирането им чрез неизгодни за българската държава кредити.