8 600 са подадените и потвърдени заявления за гласуване в чужбина на страницата на ЦИК. Това каза по време на редовния брифинг на ЦИК говорителят на комисията Александър Андреев.

Най-много подадени заявления има за Великобритания - над 2300, Германия - над 1460 и САЩ - над 730. Другите държави с подадени по-голям брой заявления са Холандия, Франция и Швейцария.

Заявления ще се приемат до 11 октомври както електронно на страницата на ЦИК, така и в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина.

Андреев информира, че към момента в ЦИК са постъпили 14 жалби, от които 9 са във връзка с решенията за назначаване на районните избирателни комисии. 3 жалби има срещу изборните книжа, като от тях две са отхвърлени.

Обжалване има и във връзка с методиката за отчитане на резултатите в националния референдум. ВАС се е произнесъл в полза на ЦИК по отношение на методиката.

Обявена е и обществената поръчка за отпечатването на бюлетини. От ЦИК не уточниха каква е стойността на поръчката.

Камелия Нейкова припомни, че до 17.00 часа на 4 октомври изтича срокът за регистрацията на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката. Тя посочи, че за участие в изборите са регистрирани 11 партии, пет коалиции и 14 инициативни комитета.

В сравнение с изборите през 2011 година има по-малко регистрирани партии. Тогава за участие са се регистрирали 21 партии, 1 коалиция и 6 инициативни комитета.

Към настоящия момент има подадени заявления за девет кандидатски двойки. За една част от тях вече има решение на ЦИК. Проверка на ГРАО се извършва по отношение на независимите кандидати.

По отношение на националния референдум са регистрирани 9 партии и коалиции и 22 инициативни комитета. За сравнение при референдума, проведен през 2015 г., когато са били регистрирани 30 партии, една коалиция и осем инициативни комитета. ЦИК е приел още решения, свързани с техническите изисквания за бюлетините, съставянето на избирателните списъци, което е съществено по отношение на избирателите, които следва да проверят дали са включени в тях.

До 1-ви октомври при кметовете на общините трябва да се проведат консултациите за съставянето на секционните избирателни комисии. 6-ти октомври е срокът, до който ЦИК трябва да обнародва в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи.