Депутатите приеха по-високи нива на глобите за свидетели, които не се явяват.

Това предвиждат приетите текстове от законопроекта за промени в НПК.

Глобата, която досега беше в размер на 100лв., се завишава на 300лв.

Ако свидетелят не се е явил по уважителни причини, глобата и принудителното му довеждане ще бъдат отменени.

Двойно се увеличава и глобата за отказ от свидетелстване, освен в случаите, предвидени в членове 119 и 121 от НПК. Те гласят съответно:

"Съпругът, възходящите, низходящите, братята и сестрите на обвиняемия и лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, могат да откажат да свидетелстват".

и "Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство".

Новата санкция е 1 000 лв.

Промените в НПК са опасни, предупреждават от БСП.
                           Още...

Депутатите въведоха и фигурата на резервния защитник. Срещу това се възпротивиха депутатите от ДПС и Атака.

Явор Нотев от Атака предупреди, че резервният защитник ще упражнява права, без да има съгласието на обвиняемия. Според него текстът за резервния защитник е широко отворена врата за Страсбург.

От ДПС искаха отлагане на разглеждане на текстовете и също изрязваха опасения, че фигурата на резервния защитник няма да постигне желания ефект.

В знак на несъгласие с гласуваните промени в НПК депутатите от ПГ на БСП и ДПС напуснаха пленарна зала. От опозицията са категорично против предложенията, касаещи използването на СРС-та и тайни свидетели в съда.