Oбщият допустим улов за калкан през следващата година за България и Румъния ще бъде в размер на 150 тона.

Това стана ясно по време на днешното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, където бе приет регламент, определящ възможностите за риболов за 2020 г. в Черно, Адриатическо и Средиземно море.

България и Румъния ще имат право да осъществят улов на калкан по 75 тона. Това е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество. До момента двете държави имаха разрешен улов по 57 тона.

Като възможност за риболов при цацата, Комисията предлага да запази същата граница на улов като през 2019 г., а именно 11 475 тона. Предвид голямото значение на този вид риболов за сектора е постигнат сериозен успех за страната ни.

Приетите правила отразяват непрекъснатите усилия и амбиции за осигуряване на социална и икономическа жизнеспособност на рибарите, работещи в тези региони, чрез възстановяване и поддържане на запасите на устойчиви нива.