Към 27 януари 2022 година общо подписаните договори по Оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 340. Те са на стойност 3 милиарда 640 милиона лева. Това заяви Галина Симеонова, и.д. главен директор на Главна дирекция ОПОС, по време на изслушване в парламентарната комисия по околна среда и водите.

Плащания към бенефициентите, изпълнени към днешна дата са 1 милиарда 690 милиона лева или 50 на изпълнени плащания към бенефициентите от общия бюджет на програмата, обясни тя.

Верифицираните разходи възлизат на 1 милиард 480 милиона лева. Това са 44 процента от общия бюджет на програмата. Със същата стойност са и сертифицираните разходи, посочи Симеонова.

Тя поясни, че по всички приоритетни оси при стартирането на програмата са обявени процедури за общо 4,4 милиарда лева. Симеонова посочи, че наддоговорените средства са около седем процента. Запасът, който е направен е с цел покриване на рисковете при проектите, каза още Симеонова.

Поскъпването на строителните материали може да препъне проекти по ОПОС

Поскъпването на строителните материали може да препъне проекти по ОПОС

Оскъпяването на проектите трябвало да се поеме от ВиК операторите