168 политически партии са представили годишните си финансови отчети за 2008 г. пред Сметната палата в законовия срок 31 март. Това съобщиха от Сметната палата.

От там допълват, че други 16 партии също са представили отчетите си в законовия срок, но техните отчети не отговарят на изискванията на Закона за политическите партии.

От Сметната палата уточняват, че отчелите се политически формации са 58% от всички регистрирани към момента политически партии, които са 318.

134 политически партии не спазиха Закона за политическите партии и не представиха годишните си финансови отчети в Сметната палата. Две юридически лица с нестопанска цел са направили дарения в полза на политически партии, допълват от палатата.

Ново изискване на Закона за политическите партии е и публикуването на Списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.