Комплексните и значими язовири, които се наблюдават от МОСВ са с 65% по-пълни спрямо същия период на миналата година благодарение на доброто управление и предприетите мерки за минимизирането на разходите и намаляването на загубите.

Това се посочва в доклад на министъра на околната среда и водите Емил Димитров до Министерски съвет. Данните са обобщени на проведено заседание на дирекция "Управление на водите" в МОСВ. Същевременно се отчита, че валежите тази година са с 12% повече спрямо миналогодишните.

Според министър Димитров сега основната задача пред МОСВ е да се държат под контрол нивата на язовирите, така че да не прелеят през периода на снеготопенето. За целта нивата се наблюдават непрекъснато и където е необходимо се освобождават количества.

Димитров посети на място язовирите "Асеновец", "Жребчево" и "Копринка" в рамките на ежемесечната си обиколка на водните обекти и срещи с водоснабдителните дружества.

Малките язовири създават проблеми

Малките язовири създават проблеми

ДАМТН създали чувството за отговорност у собствениците на язовири

В Сливен той посочи, че добрата координация между Министерството на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, както и благоприятните климатични условия тази зима, осигуряват спокойствие, че ще има достатъчно вода както за питейни нужди, така и за поливане на земеделската продукция.

"Дружествата на "Напоителни системи" се управляват добре и мога да успокоя хората, че няма опасност от водна криза в страната. Има достатъчно вода в язовирите. Те са в добро техническо състояние и няма опасност от преливане", допълни още Емил Димитров.

Намалява водата в язовирите около София

Намалява водата в язовирите около София

Язовирите по морето обаче вече са пълни