Необходимите инвестиции за ВиК инфраструктура за територията на област Хасково са определени с регионалните генерални планове, като за постигане на съответствие със задължителните директиви на Европейския съюз в областта на водите за община Димитровград са необходими 179 млн. лева, а за област Хасково - 774 милиона лева, съобщи Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

На среща в МРРБ с Виолета Комитова и нейният екип, заедно с ръководството на "Български ВиК холдинг" ЕАД и управителите на ВиК-Хасково и ВиК-Димитровград се набелязаха конкретни мерки за решаване на проблемите с водоснабдяването и канализацията в двете общини.

Беше изтъкнато значението на финансирането от фондовете на ЕС и че то ще продължи само при спазване на изискването за консолидиране на принципа "една територия - един оператор", за да може ВиК операторът дори в малка община като Димитровград, устойчиво да изпълнява функциите си по поддържане на качеството на ВиК услугата според европейските изисквания.

Комитова се ангажира лично да следи и подпомага изпълнението на договорените на днешната среща решения.

Припомняме, миналата седмица стана авария в помпена станция в Хасково и жителите на част от града и няколко близки села останаха без вода, а от местното ВиК-дружество предупредиха хората да не ползват водата за пиене. 

Аварията беше отстранена, но остана забраната да не се пие водата, докато се установи дали всички показатели са в норма.

Хасково пак без вода заради две нови аварии

Хасково пак без вода заради две нови аварии

Трети ден продължава водната криза в града