Икономиката продължава да изсветлява през 2019 г. Това показва традиционното изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Причината за това е финансовата и икономическа стабилност на страната, мерките за подобряване на бизнес средата през миналата година, отсъствието на миграционен натиск към страната ни.

Продължилата през 2019 година относителна политическа стабилност се отразява положително на състоянието на българската икономика, смятат работодателите.

Васил Велев изтъкна: "Сивият сектор ощетява фиска". Сивият сектор развива корупцията, убеден е той. Той е източник на средства за корумпиране, обясни още Велев.

2% е годишната инфлация към ноември 2020 г.

2% е годишната инфлация към ноември 2020 г.

Това показват данните на НСИ

Като лоши икономически практики той посочи увеличаването на минималната пенсия за сметка на останалите, както и нерегламентирания превоз. При шофьорските курсове, според Велев, сивият сектор е взел надмощие. През 2019 година оживлението и ръстът на икономиката продължават да са факт, но със сигурност щяха да имат по-добри резултати, ако не бяха продължаващите неблагополучия в някои държавни политики, според АИКБ.

В сектор "Енергетика" все още продължава поддържането на непазарното и привилегировано положение на производителите на електроенергия от така наречените американски централи. През миналата година продължава да е в сила хроничният проблем около определяне размера на минималната работна заплата.

Данните за миналата година продължават да потвърждават , че икономическият растеж и оживлението в икономиката водят до окуражаване на икономическите субекти да излязат на светло. От 2015 това е устойчива тенденция, според изследването на АИКБ.

Чрез първото тримесечие на тази година темпът на изсветляване е намалял заради скептицизма около коронакризата. Затова АИКБ призовава да не пренебрегваме традиционните и нововъзникващите рискове и заплахи, които тласкат предприемачите към търсене на убежище в сивия сектор.

И по сива икономика сме първи в ЕС

И по сива икономика сме първи в ЕС

Сивата икономика в България е 32,3% от БВП