Оставянето на България извън Шенгенското пространство и особено - отделянето от Румъния и Хърватия, е триумф на двойните стандарти в европейската политика. Това заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), като според организацията това е ход, който игнорира системно полаганите от обществото ни усилия за възходящо развитие, включително работата ни по защитата на границата, борбата с корупцията и сивата икономика. Според АИКБ това е политически акт, който не само е необоснован, но и е опроверган.

Изключването на България от Шенгенското пространство е грешка с организационни, технически, обществени и политически измерения. Като абсолютен минимум трябва да се настоява за незабавното приемане на България в Шенгенското пространство по въздух и ясна пътна карта за приемането й и в останалите аспекти на пространството - най-късно през 2023 г.

Радев: Да си свършим и нашата работа за влака Шенген догодина

Радев: Да си свършим и нашата работа за влака Шенген догодина

Да се приеме съдебната реформа по ПВУ

От АИКБ призовават българската изпълнителна и законодателна власт, социалните партньори и цялото общество да обединят усилия в името на националната и европейска кауза "България в Шенген" за организирани действия по информиране на всички европейски институции за положените от нас усилия, за да ги убедим в несъстоятелността на мотивите на Нидерландия.

Те предлагат и някои възможни действия:

  • Извикването на българския посланик в Хага за консултации в България - като символично, но решително действие, показващо, че България не може да бъде "възпитавана" по този начин и че е готова да се учи от "Стара Европа", но не точно на различните форми на политическа корупция;
  • България да планира реципрочно отношение към едни или други интереси на кралство Нидерландия в рамките на ЕС и извън него, както и ползването на правото си да прилага всички предвидени в Договорите за ЕС инструменти;
  • Българските власти и социални партньори да разгледат възможностите за ползване на "мека сила" под формата на разясняване, че българските граждани не са длъжни да допринасят за обогатяването на нидерландското общество с човешки ресурси, студенти и туристи - без да се разпалва истерия, но и без да се рекламират работни места в Нидерландия, нито да се толерират лобистки усилия за насърчаване на достъпа на нидерландски фирми до български обществени поръчки. Не е задължително и да се препоръчва учене в нидерландските университети, нито да бъдат хвалени туристическите дестинации в Нидерландия;
  • България да не премълчава за случаите на нарушения на човешките права, извършвани от базирани в Нидерландия транснационални компании, нито за "затварянето на очите" на нидерландската дипломация по случаи на нарушаване на човешките права от не дотам демократични политически режими, които партнират на такива компании.

Българското общество очаква от властите в България адекватни действия, а не празнословие, заявяват от АИКБ и напомнят на политическите партии, че Европа внимателно следи всичко, което става в държавата ни и че изостреният тон на множеството предизборни кампании през последните две години също играе ролята на спирачка по пътя ни към Шенген.

В позицията на АИКБ не става въпрос за действия, които да предприемем по отношение на Австрия, която също обяви вече официално, че няма да ни даде зелена светлина за приемането ни в Шенген.