Актуализираха бюджета на ДОО. Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9,00 лв. на 12,00 лв. от 1 октомври 2020 г. Предвижда се това увеличение да засегне между 30 000 и 33 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г.

Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000,0 хил. лв., т.е. около 4 000,0 хил. лв. на месец.

Със законопрокта се предлага срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение преди изтичането на 3 г. от предходното упражняване на това право) да се повиши от четири на седем месеца. Предвижда се тази промяна да засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв., в т.ч. около 500,0 хил. лв. за ноември и 1 500,0 хил. лв. за декември.

Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 000,0 хил. лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на Фонд "Безработица", съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване.

С изменението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване от м. април 2020 г. общият размер на разходите на Фонд "Безработица" беше увеличен с 1 000 000,0 хил. лв., като оценките за очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване на базата на отчетните данни към 31 юли показват, че в края на годината ще са налице достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на Фонд "Безработица".

За левицата подкрепата, която се давала с приемните била на принципа "пак е нещо". Червените искат дневното обезщетение за безработица да е поне 17 лева.

Хасан Адемов от ДПС попита защо сега се предлага тази мярка от управляващите. Партията обаче ще подкрепи мерките, защото те били в интерес на хората. Актуализацията на ДОО мина с гласовете "за" на 104, 1 беше "против" и 3 "въздържал се".