Войници и офицери остават без храна от понеделник. Храненето в почивните бази на армията пък е незаконно от март. Вече близо 3 месеца военните клубове и почивните станции на Министерство на отбраната в цялата страна работят без договор, който да регламентира доставките на хранителни продукти и напитки. Причината е нереализирана обществена поръчка от ноември 2014 г. и изтичане на старите договори през март 2015 година.

На 14-ти юни изтичат и настоящите договори за доставките на храни за военнослужещите в Българската армия.

По силата на споразумение от април т.г. между ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" и нейният принципал - министърът на отбраната, трябва да бъде пусната една обща поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за доставки на храна за обектите на агенцията и служителите от Българската армия. Така обаче все още не е обявена и това поставя в риск изхранването на военнослужещите по време на наряд и гостите на почивните станции на Министерство на отбраната (МО).

На 6 ноември 2014 г. ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" открива процедура по ЗОП с предмет "Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Тя е на обща стойност 7 867 064,81 лв. без ДДС за срок от 36 месеца, като документи се приемат до 15 декември 2014 година.

Пускането на процедурата през ноември 2014 г. се прави няколко месеца преди приключването на голяма част от старите договори през март 2015 г. и се случва в разумен срок, за да не остават военните клубове и почивните бази без доставки на храна. След серия от обжалвания пред КЗК и сигнали до възложителя от страна на фирмите Филикон 97 АД, Фантастика 2002 ЕООД и Ес ен Ди Корпорейшън ЕООД, процедурата е спряна окончателно на 27 април 2015 г., след като решение на Върховния административен съд от 20 април 2015 г. оставя в сила решението на КЗК, че откриването на поръчката от страна на ИА "ВКВПД" е незаконосъобразно.

Междувременно, още на 9 януари 2015 г. с решение изпълнителната агенция е открила нова процедура - за договаряне без обявление, която отново е спряна след обжалване пред КЗК. На 21.01.2015 г АОП издава становище за предварителен контрол по чл. 19, ал.2, т. 24 от ЗОП, с което се заключва, че „Изборът на процедура е незаконосъобразен" и в този случай. Така в средата на март 2015 г., когато изтича и последният договор за доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", няма активна обществена поръчка за нови доставчици.

По устна заповед на изпълнителния директор на агенцията Валентин Гагашев обаче всички почивни станции и хотели трябва да се снабдяват с продукти по свое усмотрение, според добре запознати източници на News.bg. Така на практика те започват да изразходват публични средства без обществена поръчка и без договор, като закупуват стоки включително и от фирми, участвали в провалилите се процедури.

През април се случва още нещо - ИА „Военни клубове и военно-почивно дело", които през последните 5 години сами са правили процедурите за обществени поръчки за хранителни продукти, решава, че всъщност няма административен капацитет да прави това. Изпълнителният директор Валентин Гагашев подписва споразумение с министъра на отбраната новата поръчката за доставки на хранителни продукти да се обяви от Дирекция "Инвестиции в отбраната" с директор Венислав Цанов съвместно с поръчката за доставка на храни за Българската армия, където всички досегашни договори изтичат на 14 юни 2015 г.

Нова поръчка така и не е обявена все още, но дори и да бъде пусната такава преди 14 юни, срокът за нейното провеждане е около три месеца, ако няма обжалване. В случай на обжалване, може да продължи и над шест месеца. След приключването на договорите военнослужещите, охраняващи военни обекти, ще останат без храна. От това ще бъдат засегнати директно над 10 000 души.

Идеята на министерството е да им дадат пари, а те да си носят храна от вкъщи - практика, която е прилагана и в миналото и е водила до инциденти.

От официален документ на сайта на военното министерство (http://www.md.government.bg/bg/doc/tema/UcheniaBA/20141229_ucheniaBA_2015.pdf) се вижда, че само през юни български военнослужещи ще вземат участие в няколко учения с международно участие на територията на страната, включително и най- големите учения в БА на полигоните в Ново село, Корен и Шабла. Според стандартите всички участници трябва да се хранят по 3 пъти дневно, но същевременно след 14 юни МО няма да има доставчик на хранителни продукти.

Ако Министерство на отбраната вземе решение да прекрати изцяло храненето на военнослужещите в поделенията, би трябвало част от столовите да бъдат затворени и освободени щатните готвачи и кухненски работници, недоумяват запознати с проблема.