63,5% от българите смятат, че след референдума в Турция има опасност за България. 30,9% са на обратното мнение. Това показват резултатите от ново експресно проучване на "Галъп интернешънъл" за нагласите по актуални теми.

Данните показват, че българите очевидно проявяват сериозни страхове от случващото се в Турция.

Изследването е проведено сред 801 души на 24 и 25 април, независимо от външно финансиране.

Социолозите заключват, че събитията в Турция предизвикват сериозна тревога и това води до радикални нагласи сред българите по отношение на гласуването там.

Оказва се, че всякакви идеи за ревизия в обхвата на гласуване в чужбина срещат подкрепа - без българите да са особено запознати по темата.

Повечето от сънародниците ни са склонни да подкрепят идеи за ограничаване на възможността за гласуване в Турция. От "Галъп" смятат, че това може би се дължи и на тревогата от Турция, заради исторически опит, а и заради конкретни изказвания на официални турски представители.

61,2% подкрепят да се спре изцяло гласуването на български граждани от Турция в българските избори. Социолозите уточняват, че съзнателно е тествана крайна идея, за да се прецени степента на отхвърляне.

Мнозинството одобрява и уседналостта и спирането на външно финансиране на вероизповеданията. Подкрепя се от между две трети и три четвърти. Нрави се и идеята за активна регистрация. Закономерно се възприема и идеята за заличаване на регистрациите на партии, възприемани като етнически, коментират от "Галъп".

Скептицизъм среща ограничаването на двойното гражданство или спирането на гласуването на българи от други части на света. Според социолозите това показва, че българите не стигат до крайности в мненията си.

61,6% биха подкрепили всички имигранти да бъдат изведени от страната ни. Има обаче 32,9%, които са на противоположното мнение. Оказва се, че търпимостта на българското общество силно намалява, но не се е изчерпала съвсем.

Идеята за повишаване на минималната пенсия среща подкрепа дори без замисляне. Тя се одобрява от 92,9% от запитаните.

Относно икономическите ни емигранти, анкетираните са помолени да изберат между две опции, звучащи еднакво логично. Повечето са на мнение, че живеещите в чужбина по икономически причини наши сънародници имат право да гласуват за български институции, тъй като внасят пари у нас - 63,9%.

33,4% са на мнение, че българите, заминали да живеят в чужбина по икономически причини, нямат право да гласуват за български институции. Те се аргументират с това, че техният избор ангажира живеещите в България.

Социолозите са проверили и отношението по класическата дилема "национална сигурност или човешки права". 57,7% избират сигурност, а права - 38,1%. Според експертите бурните и неясни събития в света и региона в последните месеци и години подклаждат афинитета към търсене на защита.

Очакванията на българите за новия парламент са високи. 49,1% имат положителни очаквания, а 24% имат отрицателни. Това е закономерният кредит на доверие за всеки нов парламент. Служебното правителство се възприема толерантно от българите.

Оценката за дейността на служебния кабинет е по-скоро неутрална. Той не се ползва със сериозна разпознаваемост или особено внимание. Затова и оценките към него са далече от крайности и са най-вече неутрални - 49,6%. Останалите отговори са поделени между положителни и отрицателни с лек превес на положителните, отбелязват още от "Галъп".